RAPORT 2009-2010

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Wspólne wartości,
by tworzyć wartość.

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ


Drugi raport CSR Grupy Ferrero przedstawia strategię zrównoważonego rozwoju, opracowaną w latach 2009-1010, oraz cele Grupy do roku 2020.

Wśród 10 celów do osiągnięcia znalazły się: rozwijanie zdolności do samodzielnej produkcji energii, wystarczającej do pokrycia zapotrzebowania wszystkich zakładów produkcyjnych w Europie, z czego 30% ma pochodzić ze źródeł odnawialnych; wynikająca z tego redukcja emisji CO2; 20% redukcja zużycia wody na jednostkę produktu; pokrycie 100% zapotrzebowania na kakao, olej palmowy i kawę w postaci surowców posiadających certyfikat pochodzenia z produkcji zrównoważonej

Raport mówi również o opracowaniu Kodeksu postępowania handlowego Grupy, wzorowanego na zasadach przyjętych przez Ferrero.

Raport został opracowany zgodnie z parametrami GRI (Global Reporting Initiative) i poddany niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez firmę Deloitte.