RAPORT 2011

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Wspólne wartości,
by tworzyć wartość.

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ


Trzeci raport CSR Grupy Ferrero przedstawia strategię zrównoważonego rozwoju, opracowaną w latach 2010-2011, oraz cele Grupy wyznaczone do realizacji w okresie 2013 - 2020.

Raport został opracowany zgodnie z parametrami GRI (Global Reporting Initiative) i poddany niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez firmę Deloitte.