RAPORT 2012

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Wspólne wartości,
by tworzyć wartość.

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ


Czwarty raport CSR Grupy Ferrero przedstawia całościową strategię i cele wyznaczone do realizacji na okres 2013-2020.

Nowością w tegorocznym raporcie jest omówienie przedsięwzięć rolnych Ferrero oraz tak lubianego przez wszystkich Ferrero Rocher.
Raport został przygotowany zgodnei z parametrami GRI (Global Reporting Initiative) oraz na podstawie "Dziesięciu zasad" United Nations Global Compact i “OECD Guidelines for Multinational Enterprises”. 

Niezależny audyt raportu przeprowadziła firma Deloitte.