RAPORT 2013

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Wspólne wartości,
by tworzyć wartość.

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ.


CELEM TEGO RAPORTU JEST PRZEDSTAWIENIE STRATEGII ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY FERRERO ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ INICJATYW, REALIZOWANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W ODNIESIENIU DO OKRESU 1 WRZEŚNIA 2012 - 31 SIERPNIA 2013.

Uwzględniając założenia określone w poprzednich raportach, tematy do tej edycji wybrano w oparciu o wymianę opinii z podmiotami, z którymi Grupa utrzymuje relacje, biorąc pod uwagę również znaczenie każdego z tych tematów.
Dodatek specjalny do tej edycji poświęcono kolejnej "Wielkiej Marce" Ferrero - Kinder Czekoladzie, natomiast dodatki omawiające szczegółowo wybrane kraje tym razem poświęcono Kanadzie i Rosji. Poziom zastosowania parametrów GRI, zgodnie z Wytycznymi GRI, to A+, jak potwierdza to GRI Application Level Check.

Niezależny audyt raportu przeprowadziła firma Deloitte.