NASZ MODEL OPIERA SIĘ NA CZTERECH FILARACH


Wszelka działalność Ferrero prowadzona jest w pełnym poszanowaniu praw człowieka. Wspieramy walkę z pracą dzieci, aktywnie troszczymy się o środowisko naturalne, zwalczamy korupcję i wszelkiego rodzaju działalność niezgodną z prawem.

NASZE PRODUKTY

Wytwarzane w pełnym poszanowaniu konsumenta i jego bezpieczeństwa, o które zabiegamy poprzez stale wprowadzane innowacje, dążenie do doskonałości jakościowej, własne, oryginalne metody produkcji, troskę o świeżość i niekwestionowaną atrakcyjność naszych produktów.

FUNDACJA FERRERO

Realizuje dwa cele – opieki nad naszymi emerytowanymi pracownikami oraz promocji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych związanych głównie z obszarem Alby i Piemontu.

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE FERRERO

Działają już w Indiach, RPA i Kamerunie, a ich zadaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz prowadzenie działań i inicjatyw promujących edukację i zdrowie dzieci na terenach wokół naszych zakładów produkcyjnych

KINDER+SPORT

Kinder+Sport do proaktywny program, promujący aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży.