FERRERO W KANADZIE


Ferrero Kanada powstało w 1974 r. w Toronto, gdzie do dzisiaj działa biuro handlowe.
Stopniowy rozwój działalności w Kanadzie pozwolił Ferrero osiągnąć piąte miejsce wśród największych producentów słodyczy, działających na tym złożonym i wielokanałowym rynku, w kraju nowoczesnym, a jednocześnie zróżnicowanym pod względem etnicznym.
Firma jest bez wątpienia jednym z najbardziej wielokulturowych przedsiębiorstw w strukturze Grupy Ferrero – zatrudnieni w niej pracownicy pochodzą z 44 różnych krajów i mówią 30 różnymi językami.

BIURO HANDLOWE W TORONTO

Zróżnicowane, dynamiczne, międzynarodowe - te przymiotniki najlepiej określają środowisko, w którym Ferrero Kanada w 2014 roku będzie obchodzić swoje czterdziestolecie. Dział handlowy Ferrero Kanada znacząco rozwinął się w ostatnich dwudziestu latach, od celu polegającego na tworzeniu sieci dystrybucji przechodząc do budowania zintegrowanego systemu sprzedaży i marketingu, którym towarzyszą odpowiednie piony pomocnicze.

ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY W BRANTFORD

Dział produkcji Ferrero Kanada w swojej działalności musi spełniać wysokie standardy jakościowe wymagane przez Grupę.
W związku z powyższym:
  • inwestuje w rozwój pracowników, którzy stanowią największy kapitał firmy;
  • dąży do stałego podnoszenia poziomu jakości;
  • przestrzega zasad dobrego wytwarzania i norm HACCP;
  • dąży do coraz wyższych standardów jakościowych – od surowców po wyrób gotowy;
  • inwestuje w rozwój technologii i konstrukcje nowych linii, dążąc tym samym do stałego doskonalenia i dowodząc, że potrafi elastycznie reagować na zmiany popytu na rynku;
  • promuje bezpieczne środowisko pracy.

DOSTAWY I LOGISTYKA

Dla Ferrero Kanada transport i logistyka stanowią prawdziwe wyzwanie, jeśli pomyśli się o wielkości kraju. Pod względem powierzchni Kanada jest bowiem co do wielkości drugim, po Rosji, państwem świata, liczącym ponad 3,5 mln mil kwadratowych. Z tego właśnie względu zasadniczą kwestią, jeśli chodzi o racjonalizację logistyki w kierunku zrównoważonego rozwoju, jest zwiększenie udziału transportu kolejowego. W roku 2012/2013 udało się to zrobić o 3% w stosunku do roku 2011/2012, co doprowadziło do niewielkiej redukcji emisji CO2 wobec tej, którą generuje transport kołowy.

Między innymi w związku z powyższym, Ferrero Kanada wierzy w znaczenie tworzenia lokalnego i zrównoważonego handlu i dążąc do jego wspierania stara się zaopatrywać w możliwie największym stopniu u lokalnych dostawców.

ZASOBY LUDZKIE

Ferrero Kanada wierzy głęboko w znaczenie równowagi między życiem prywatnym a pracą. Opiera się ona na dwóch zasadniczych pojęciach: wyniku i satysfakcji. Firma tworzy i promuje środowisko, w którym pracownicy mogą być dumni z osiąganych wyników, a swoje uznanie dla nich wyraża nie tylko poprzez wypłacane im wynagrodzenia i premie, ale też nagradzając i wyrażając uznanie dla osiągniętych sukcesów.