"Osobiście zobowiązuję się poświęcać wszystko, co robię i wszystkie moje zamierzenia tej naszej firmie, aby mogła ona kontynuować drogę, zapoczątkowaną przez mego ojca i stryja. Zapewniam was, że będę mógł poczuć się zadowolony dopiero wówczas, gdy, poprzez konkretne fakty, zagwarantuję wam i waszym dzieciom bezpieczną i spokojną przyszłość"

Październik 1957r., Michele Ferrero w liście skierowanym do pracowników, z okazji przejęcia przez niego kierownictwa firmy.

PRZESZŁOŚĆ

Lata '60
Autobus Ferrero, dowożący pracowników z okolicznych wiosek do zakładu. Dzięki niemu wielu rolników mogło znaleźć stałą pracę w fabryce, jednocześnie nie porzucając wsi

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Rok 2012
Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero w Indiach (Baramati): ostatnie etapy produkcji Tic-taków. Przedsiębiorstwa społeczne Ferrero łączą w sobie ducha przedsiębiorczości z aspektem “społecznym”, tworząc mieszkańcom słabo rozwiniętych rejonów świata realne możliwości godnego życia, nowe szanse, okazje do nauki zawodu. Budują kulturę pracy, która jest źródłem gospodarczego i społecznego postępu.

PRZYSZŁOŚĆ

Rok 2020
Wdrożenie przygotowanego w skali ogólnoświatowej planu działań na rzecz energii, którego założeniem jest zaspakajanie potrzeb bieżących bez narażania na szwank przyszłych pokoleń.