Werknemers de mogelijkheid geven hun eigen bestemming te bepalen.

VERSLAG 2016

DE WERKNIVEAUS VAN HET MICHELE FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT

Het Michele Ferrero Entrepreneurial Project draait om commerciële ondernemingen in iedere betekenis van het woord; hun doel is winst te maken. Desalniettemin handelen ze volgens een “sociaal” gedachtegoed, aangezien ze tot doel hebben banen te creëren in de minst ontwikkelde regio's van opkomende landen.

Bovendien implementeren ze projecten en initiatieven van maatschappelijke en humanitaire aard, die gericht zijn op het beschermen van de gezondheid en de educatieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jonge mensen in deze landen, onafhankelijk van al dan niet bereiken van een positief balansresultaat. 

Het Michele Ferrero Entrepreneurial Project lanceerde haar productieactiviteiten in 2005 in Kameroen (Yaoundé), in 2006 in Zuid-Afrika (Walkerville/Midvaal, Gauteng) en in 2007 in India (Baramati/Pune, Maharashtra).

BEROEPSNIVEAUS VAN HET MICHELE FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT

op 31/08/2016

DE MISSIE VAN MICHELE FERRERO ENTREPRENEURIAL PROJECT

WERKGELEGENHEID SCHEPPEN

Met deze belofte heeft het Michele Ferrero Entrepreneurial Project tot doel om in de gemeenschappen waarin het actief is, de medewerkers een inkomen te bieden waardoor ze in staat zijn in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Daarnaast heeft het project ook tot doel om: 
• een sterk gevoel van waardigheid te delen en de mogelijkheid de eigen bestemming te bepalen met alle mannelijke en vrouwelijke werknemers;
• professionele training en beroepsvaardigheden te bieden; 
• een moderne, industriële werkcultuur te bevorderen. 

Het opzetten van productiefaciliteiten biedt kansen voor spin-off-activiteiten waarbij lokale ondernemingen betrokken zijn. Bovendien wordt bij de productie de voorkeur gegeven aan het gebruik van lokale grondstoffen. Dit leidt tot het scheppen van meer banen, waarmee een opwaartse spiraal van economische ontwikkeling en welzijn voor de lokale gemeenschap in gang wordt gezet.

MAATSCHAPPELIJKE EN HUMANITAIRE PROJECTEN EN INITIATIEVEN

Tot op heden zijn de maatschappelijke en humanitaire initiatieven van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project gericht geweest op kinderopvang in de gezondheids- en onderwijssector. 
Deze activiteiten omvatten de wederopbouw en herstructurering van openbare scholen en kinderdagverblijven, ondersteuning van centra voor kinderzorg voor dakloze kinderen, seminars voor jonge volwassenen om het bewustzijn van de preventie van overdraagbare ziekten te vergroten.

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

Het Michele Ferrero Entrepreneurial Project blijft haar belang versterken in maatschappelijke en humanitaire activiteiten en het ondersteunen van onderwijs en welzijn van kinderen. Er is een begin gemaakt met de bouw en de renovatie van de Kindergarten Pietro Ferrero in Baramati, India, een kinderdagverblijf en een lagere school geschikt voor 120 kinderen op een terrein van 1000m². In Cité Verte, Yaoundé, Kameroen, werd een lagere school gerestaureerd en een nieuw stuk aangebouwd.

AFGERONDE EN NOG LOPENDE SOCIALE INITIATIEVEN

Het "Dedicated Social Fund" (speciaal sociaal fonds) dat werd opgericht door de lokale vestigingen van de Groep en dat deel uitmaakt van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project, groeit elk jaar aan met nieuwe financiering. De financiering is percentage van de waarde van de geschatte jaarlijkse productievolumes van de fabriek. Deze middelen worden dus altijd toegewezen, ongeacht of de vestiging zelf winst heeft gemaakt. 

Het "Dedicated Social Fund" wordt vervolgens - op driejaarlijkse basis - gebruikt voor de uitvoering van maatschappelijke initiatieven en projecten, in samenwerking met lokale institutionele autoriteiten. 

Met de steun van de Ferrero Foundation - die veel ervaring heeft met maatschappelijke en liefdadigheidsactiviteiten ter ondersteuning van de vroege kinderjaren - zijn de maatschappelijke initiatieven van de bedrijven die deel uitmaken van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project gericht op het veiligstellen van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale ontwikkeling van kinderen en tieners in de lokale gemeenschappen waar zij actief zijn.

KAMEROEN


Onlangs werd een project voltooid dat onderwijsondersteuning aanbiedt aan kinderen en jongeren in het vluchtelingenkamp Gado-Badzere in het zuidoosten van het land, aan de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het kamp biedt plaats aan duizenden mensen die hun toevlucht hebben gezocht in Kameroen vanwege de oorlog in Centraal-Afrika. 

Hieronder bevinden zich meer dan 1.000 kinderen tussen 6 en 8 jaar, waarvan de helft niet naar school gaat.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties , een gespecialiseerde organisatie die al twee keer de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. Het project hergebruikt een deel van de paviljoenen van de Ferrero EXPO 2015 (woonmodules) om vier klaslokalen in te richten voor kinderen en jongeren.

ZUID-AFRIKA


De vereiste vergunningen voor de bouw van een eerstelijnszorgfaciliteit voor kinderen in de buurt van onze fabriek, worden aangevraagd. Deze voorziening zal zorgverlening bieden voor de kinderen van de lokale gemeenschap en de kinderen van werknemers die in de fabriek in Walkerville werken.

Het project - dat een deel van de paviljoenen van de Ferrero EXPO 2015 (woonmodules) zal hergebruiken - zal ook bijdragen tot een verbetering van de gezondheidszorg die momenteel aan de werknemers wordt aangeboden.