VERSLAG 2016

KINDER+SPORT LAAT MENSEN BEWEGEN

Het Kinder+Sport programma moedigt lichaamsbeweging aan bij de jonge generatie en heeft als doel om kinderen overal ter wereld het plezier van bewegen te laten ervaren en inspireert ze om al op zeer jonge leeftijd actief te zijn.

De Ferrero Groep heeft altijd speciale aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen en om deze reden blijft het zich inspannen voor het bevorderen van een actieve leefstijl bij jonge mensen en hun families via het mondiale programma Kinder+Sport “Joy of Moving”.

Gebaseerd op het principe dat lichaamsbeweging belangrijk voor de toekomst van kinderen is, gaat het Kinder+Sport-programma door met haar activiteiten. Het doel is dat de hoeveelheid tijd die jonge mensen besteden aan lichaamsbeweging en de kwaliteit stijgen, vanuit een duidelijke Visie, Missie en Doel.

HET PROGRAMMA


In 2015 vierde het Kinder+Sport-project zijn tiende verjaardag. Het doel van het project is het stimuleren van lichaamsbeweging bij de jonge generaties, het inspireren van kinderen en jongvolwassenen overal ter wereld om een actieve levensstijl aan te nemen vanaf de vroege jeugd, zodat dit een integraal onderdeel wordt van hun dagelijkse leven.

Kinder+Sport is een verantwoordelijk programma, met de wetenschap dat lichaamsbeweging een essentieel onderdeel is van de opvoeding en ook aanzienlijk bijdraagt aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Het bereidt ze voor op het leven als individu en volledig lid van de maatschappij van morgen.
 
  Deelnemende landen
* Aantal kinderen dat actief deelneemt aan de programma's/evenementen gesponsord door Kinder+Sport.

TOEKOMSTIGE DOELSTELLINGEN

De bereikte resultaten laten een aanzienlijke vooruitgang zien in het bereiken van de projectdoelstellingen, die uiterlijk in 2017/2018 geïmplementeerd zullen zijn. Deze doelstellingen zijn:

  • Uitbreiding van de activiteiten van het programma naar 30 landen over de hele wereld;
  • 5 miljoen kinderen per jaar die deelnemen aan programma's voor lichaamsbeweging.

Gezien het succes - dat wordt bevestigd door onderzoeksresultaten van de Joy of Moving-methode - hebben we besloten de derde doelstelling te herdefiniëren naar:

  • Implementatie van 1 onderwijsprogramma in lijn met de Joy of Moving-methode in ten minste 5 landen.

DE JOY OF MOVING-METHODE

Kinder+Sport nam deel aan de Expo Milano 2015 in samenwerking met belangrijke institutionele partners, zoals CONI, MIUR en Expo met een grootschalig architectuurproject dat volledig gewijd was aan lichaamsbeweging. Een gebied van 3600 m² waar kinderen en hun families de kans hadden om het plezier van lichaamsbeweging te ervaren en de Joy of Moving uit de eerste hand te beleven.

Het inspirerende principe dat aan de basis ligt van de onderwijsactiviteiten binnen de motorisch-speelse reis was de Joy of Moving-methode. Deze innovatieve onderwijsmethode, gebaseerd op spel en beweging en gericht op de ontwikkeling van het kind als geheel, is gebaseerd op precieze doelstellingen die erop gericht zijn om de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling te bevorderen om hun levensvaardigheden te verbeteren.

De Joy of Moving-methode werd ontwikkeld met in het oog springende institutionele partners en deskundigen op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, na een driejarige onderzoeksproject dat in 2012 werd gestart. Hierbij waren meer dan 1000 kinderen betrokken, gedurende een periode van 3 jaar, van peuter- en basisscholen. Deze kinderen hadden de mogelijkheid om mee te doen aan de gerichte motorisch-speelse activiteiten die werden georganiseerd door Village+Sport in Alba, onder begeleiding van 18 afgestudeerden in de bewegingswetenschappen, en geschoold door een wetenschappelijke commissie van deskundigen.

De onderzoekservaring is opgenomen binnen de didactische handleiding voor de motorische activiteiten van kinderen, “Joy of Moving. Movement & Imagination.” door Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta en Mario Bellucci.

DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK DAT AAN DE BASIS LIGT VAN DE JOY OF MOVING-METHODE

1. Afwisseling in de oefeningen
Door deze bewegingsspelletjes te doen, krijgen de kinderen meer coördinatie, die vervolgens toeneemt als ze in het weekend buiten wandelen of spelen. Onze methode verbetert niet alleen hun vermogen om hun bewegingen goed te coördineren, maar het helpt ook nieuwe en verbeterde motorische oplossingen te scheppen, omdat het de mentale vereisten van motorische creativiteit stimuleert. Dit is ook van grote waarde voor leervaardigheden op school.

Het stimuleren van het vermogen om bewegingen te coördineren helpt kinderen ook bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en sociale en persoonlijke vaardigheden.

2. Het implementatieproces
Hoewel ons doel is om resultaten te behalen, werden we verliefd op het proces dat een gedetailleerde evaluatie heeft ondergaan. De zwakke punten die naar voren kwamen, waren het gebrek aan betrokkenheid van ouders en de synergieën met de sectoren die verantwoordelijk zijn voor het scheppen van de omgevingsvoorwaarden. Deze zijn nodig voor een continue interactie met spontane spelletjes in de buitenlucht, onze Joy of Moving-onderwijsmethode op scholen en de kennismaking met sporten.

3. Last, but not least… Joy of Moving

De glimlach op het gezicht van spelende kinderen, de tekeningen die ze hebben gemaakt om de ervaringen en emoties uit te drukken die ze voelden tijdens het spelen, de kleine overwinningen op je beperkingen allemaal dankzij de drijvende en combinerende kracht van ons spel. Dit deel van het project is niet uit te drukken in statistische cijfers. Maar het heeft een onuitwisbare indruk nagelaten bij degenen die, nadat ze “hadden meegedaan aan het spel”; kinderen, onderwijzers, ouders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van instellingen. Deze ervaringen hebben ze zelf beleefd en zullen ze via “besmettelijk enthousiasme” overdragen.
Om voor continuïteit te zorgen en om het onderwijskundige format verder te versterken, ondertekenden de Ferrero Groep, MIUR en CONI in december 2015 een intentieverklaring in Rome, om de ontwikkeling van 'best practices' in gezond leefstijlonderwijs in scholen te bevorderen.  
Aanvullend op deze methode beschikken we over een belangrijke materiële erfenis van de Expo Milano 2015, in de vorm van het “Restituzione” (geef terug)-project waarbij de materialen en de voorzieningen van het Kinder+Sport-gebied worden hergebruikt.