In onze harten. 
In onze toewijding.

VERSLAG 2016

DE GROEI, AANPAK EN TOEWIJDING VAN DE GROEP


Ferrero is altijd toegewijd geweest aan het aangaan van gedegen verplichtingen en het geven van uiterste aandacht aan de Mens en de Planeet, waarbij deze voorrang krijgen boven de financiële doelstellingen. Deze richting tekent het DNA van het bedrijf en komt symbolisch tot uiting in een brief die Michele Ferrero in 1957 stuurde aan de medewerkers toen hij de leiding van het bedrijf overnam:
“Ik beloof persoonlijk dat ik alles wat ik doe en van plan ben te doen, zal wijden aan ons bedrijf, zodat het op dezelfde wijze de reis kan voortzetten zoals mijn vader en oom ooit zijn begonnen. En ik kan u verzekeren dat ik pas tevreden ben als ik in staat ben om met concrete stappen u en uw kinderen een veilige en vredige toekomst te garanderen.”
                                                                                                                                                                                Michele Ferrero

Voor de Ferrero Groep heeft de term maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd synoniem gestaan voor zorgen voor mensen en hun omgeving. Zorgen voor werknemers en oud-werknemers, voor consumenten en families, en voor de lokale gemeenschappen waarin het opereert. Deze principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid vormden de leidraad voor Ferrero's eerste stappen, nu meer dan 65 jaar geleden in Alba, en blijven onveranderd tot de dag van vandaag.
Voor de Ferrero Groep is het belangrijkste verslag nooit de jaarrekening geweest; het is het MVO-verslag dat een weerspiegeling is van het respect van de Groep voor de Mens en de Planeet.

De Groep’s huidige benadering van duurzaamheid is gebaseerd op de MVO-strategie van het bedrijf: “Waarden delen om waarde te creëren”.

Voor Ferrero is het creëren van gedeelde waarde een werkwijze die invloed heeft op alle fases van de toeleveringsketen: het gaat van de zorg voor de mensen die de geschiedenis van de Groep hebben gemaakt en blijven maken, het ondersteunen van lokale gemeenschappen, het bevorderen van een actieve leefstijl onder jongeren en hun families, helemaal tot het sterk blijven inzetten voor duurzame landbouwpraktijken en het waken over en beschermen van het milieu.

DE TWEE SPEERPUNTEN VAN FERRERO'S
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

MENS

Klantgerichtheid is bij Ferrero niet zomaar een waarde, maar iets dat we dagelijks in praktijk brengen, gebaseerd op een verantwoordelijkheidsgevoel dat verder gaat dan commerciële doelen. Deze verantwoordelijkheid wordt werkelijkheid door Ferrero's voedingsstrategie, continue innovatie, kwaliteit en versheid van haar producten, voedselveiligheid en verantwoordelijke en transparante communicatie. Daarnaast toont Ferrero continu belangstelling in het leven van haar huidige en oud-medewerkers en de mensen die leven in de gemeenschappen waar Ferrero opereert. Deze inzet is ook terug te vinden in de activiteiten van de Ferrero Foundation en van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project, dat actief is in Afrika en Azië. De Groep blijft zich ook inzetten om een actieve leefstijl te bevorderen door jongeren en hun families aan te spreken met het mondiale programma Kinder+Sport "Joy of moving”.

MILIEU

Het monitoren en verbeteren van de impact van de bedrijfsvoering over de toeleveringsketen is een prioriteit voor de Ferrero-groep. Dit wordt nagestreefd door ervoor te zorgen dat de belangrijkste grondstoffen verantwoord worden ingekocht. Daarnaast zet de Groep zich in voor milieuvriendelijke productie, door gebruik te maken van de beste beschikbare technologieën, ervoor te zorgen dat het gebruik van energie, materialen en natuurlijke hulpbronnen efficiënt is en door verantwoordelijk watergebruik. Ferrero onderkent deze verantwoordelijkheid en zet zich ten volle in voor het minimaliseren van de milieueffecten van grondstoffen tot fabrieken en logistiek, over de gehele waardeketen.