Mensen zijn onze
grootste waarde

VERSLAG 2016

CONSTANTE GLOBALE GROEI

Op 31 augustus 2016 bedroeg het aantal werknemers van Ferrero 40.351.
Dit cijfer omvat 32.990 werknemers plus 13 werknemers van de Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, in totaal 33.003 werknemers. Daarnaast zijn er 7.348 externe medewerkers werkzaam voor de bedrijven van de Groep.

AANWEZIGHEID VAN VROUWEN EN MANNEN

In vergelijking met het voorgaande jaar bezette een hoger percentage vrouwen senior managementfuncties.

HET PERSONEELSBESTAND VAN FERRERO PER LEEFTIJDSCATEGORIE

Personeelsbestand van de Groep per leeftijd en geslacht op 31/08/2016

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Gedurende het boekjaar 2015/2016 was het veiligstellen van gezondheid en veiligheid op de werkplek een centrale waarde voor het Ferrero-systeem. De Groep streeft ernaar om de gezondheid en veiligheid van haar werknemers, aannemers, bezoekers en alle andere personen binnen hun invloedssfeer veilig te stellen. 

Ferrero erkent het belang van het aanmoedigen en ondersteunen van een solide en doeltreffende veiligheidscultuur als een vereiste voor het verbeteren van haar prestaties. Daarom wordt extra aandacht besteed aan activiteiten die de betrokkenheid en het bewustzijn vergroten. Bovendien stimuleert Ferrero veilig en gezond gedrag, zelfs in het privéleven, thuis en in de vrije tijd. 

De activiteiten die worden uitgevoerd onder de controle van Ferrero moeten voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving in de landen waar Ferrero actief is. Ook moeten ze voldoen aan de strengere eisen die worden voorgeschreven of toegepast door de Groep. Er wordt vanaf het eerste ontwerp van de fabrieken, in de processen en in de werkomgeving rekening gehouden met de identificatie van beperkingen, risico-evaluatie en -beheersing. Deze worden doorlopend bijgewerkt. 

Gedurende het boekjaar 2015/2016 heeft Ferrero haar streven voortgezet om beste praktijken in gezondheid en veiligheid op de werkplek te coördineren en te delen.

TRAINING EN ONTWIKKELING

Tijdens het boekjaar 2015/2016 heeft de Ferrero University een opleidingsprogramma uitgewerkt met als doel het bedrijf en haar uitdagingen te ondersteunen, zoals gedefinieerd in het strategisch plan van het bedrijf op middellange termijn. Deze dienst is ontworpen volgens de organisatiestructuur van de Ferrero University met haar 4 pijlers: 

• WELKOM BIJ FERRERO!
• FERRERO LEIDERS
• FERRERO KNOW-HOW ACADEMIES
• FERRERO LOKALE TRAINING- EN LEERSYSTEMEN

 

VOLGENDE STAPPEN TEGEN 2020

Het doel van de Ferrero Groep is om het concurrentievermogen en de werkgever-branding te vergroten, waarbij diversiteit van het personeelsbestand een belangrijke troef is. Binnen dit kader zet de Groep zich in voor het garanderen van de mondiale implementatie van haar beleid voor gelijke kansen, via de afdeling Human Resources. 
Hiermee is het mogelijk om een volledige set vaardigheden te identificeren, in aanvulling op de individuele bijdrage van elke werknemer.  

Overeenkomstig met dit doel heeft de Groep nieuwe specifieke doelen voor 2020 ontwikkeld: 
  • Toename van 5% vrouwen in managementfuncties (senior manager) vergeleken met 31 augustus 2015; 
  • Opstarten van samenwerkingen met economische opleidingen voor het ontwikkelen van specifieke programma's voor vrouwelijke managers vanaf boekjaar 2016/2017;
  • Ferrero University: ontwikkeling van opleidingsactiviteiten met betrekking tot “Global Mindset and Diversity” om de kennis en het bewustzijn van dit onderwerp te vergroten in alle niveaus van onze organisatie vanaf boekjaar 2016/2017.