Ten aanzien van kwaliteit,
mensenrechten en milieu

VERSLAG 2016

F-ACTS: DUURZAME LANDBOUWPRAKTIJKEN

F-ACTS (Ferrero - Agricultural Commitment To Sustainability) is het programma dat de betrokkenheid en inspanningen van de Ferrero Groep laat zien om grondstoffen van duurzame toeleveringsketens in te kopen. Het programma heeft als doel om zowel de omstandigheden in rurale gebieden als de gemeenschappen waar de grondstoffen worden gewonnen, te verbeteren.

F-ACTS

CACAO


De inkoop van 100% gecertificeerde duurzame cacaobonen voor 2020, is één van de belangrijkste toezeggingen van Ferrero bij het opzetten van een duurzame landbouwtoeleveringsketen. In het boekjaar 2015/2016 heeft Ferrero meer dan 120.000 ton cacaobonen verwerkt, waarvan meer dan 50% als duurzame cacao was gecertificeerd. Hiermee liep Ferrero vooruit op de doelstelling van 2016.

Ferrero werkt doorlopend samen met non-profit- en boerenorganisaties om landbouwkundige, sociale, milieu- en zakelijke problemen in het verbouwen van cacao aan te pakken. Ferrero ondersteunt lopende lokale projecten om kinderarbeid te bestrijden en training voor de boeren mogelijk te maken.

PALMOLIE


Ferrero heeft vanaf het begin besloten om alleen RSPO-gecertificeerde gesegregeerde palmolie te gebruiken. De segregatie zorgt ervoor dat de duurzame palmolie aan de bron fysiek wordt gescheiden van de niet-duurzame olie. Dit stelt ons in staat om het product te volgen, van de gecertificeerde plantages tot aan de productielijn.
De producten van Ferrero worden met ingang van januari 2015 alleen nog geproduceerd met 100% gecertificeerde gesegregeerde duurzame palmolie.

HET FERRERO PALMOLIEHANDVEST EN DE SAMENWERKING MET TFT

Ferrero maakt gebruik van 100% door de RSPO gecertificeerde en gesegregeerde duurzame palmolie, maar de verantwoordelijkheid van de Groep stopt niet bij de certificering.

De betrokkenheid van Ferrero gaat verder door:

1 - gebruik te maken van traceerbare palmolie, naast 100% gecertificeerde duurzame palmolie

2 - er zeker van te zijn dat de palmolie die door Ferrero wordt ingekocht ontbossingvrij is en wordt geproduceerd met respect voor arbeiders en lokale gemeenschappen, waaronder kleine boeren. 

Dit werd voor het eerst aangetoond in november 2013, door de lancering van het Ferrero Palmoliehandvest: een robuust, openbaar beschikbaar, tijdsgebonden implementatieplan, waarbij uitgebreid met onze leveranciers wordt samengewerkt. Ferrero is eveneens lid geworden van TFT, een mondiale non-profit organisatie, waarvan de teams overal ter wereld ondersteuning bieden bij het transformeren van toeleveringsketens ten gunste van mens en natuur.

HAZELNOTEN


In het boekjaar 2015/2016 bewerkstelligde de Groep volledige traceerbaarheid van meer dan 7% van de hazelnootvoorraad.
Traceerbaarheid is van essentieel belang om de kwaliteitsnormen van productie en producten te garanderen.

Turkije produceert jaarlijks ca. 75% van 's werelds hazelnoten. In dit land blijft Ferrero één van de grootste spelers. Daarom besloot de Groep in 2012 samen met lokale en internationale partners het Ferrero Farming Turkey (FFT)-programma te starten. Ferrero heeft extra aandacht besteed aan de relaties met zijn Turkse hazelnootleveranciers met betrekking tot hoge standaarden voor kwaliteit en veiligheid en aan een aantal ethische, maatschappelijke en milieukwesties. 

Bovendien bleef in het boekjaar 2015/2016 de Groep ondersteuning bieden en deelnemen aan het uitgebreide publiek-private partnerschap met Caobisco (Association of Chocolate, Biscuit & Confectionary Industries of Europe) en de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie). In Turkije werd samengewerkt in een project genaamd “Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour (WFCL) in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Turkey” (geïntegreerd model voor de eliminatie van de ergste vormen van kinderarbeid (WFCL) in seizoensgebonden landbouw in de hazelnootoogst in Turkije).

SUIKER


Het totale volume aan suiker dat door Ferrero in boekjaar 2015/2016 werd ingekocht, kan worden opgesplitst in ongeveer 1/4 geraffineerde rietsuiker en 3/4 bietsuiker.

Ferrero heeft sterke, op vertrouwen gebaseerde relaties onderhouden en zich samen met talrijke landbouwcoöperaties en suikerproducenten ingezet om de inkoop van 100% GMO-vrije suiker te garanderen. In het boekjaar 2015/2016 certificeerde de Groep 47% van zijn rietsuiker, waarmee de initiële doelstelling van 40% werd overschreden die was gesteld voor 2016.

Sinds 2010 is de Ferrero Groep lid van “Bonsucro-Better Sugar Cane Initiative”, een wereldwijd erkende organisatie die de duurzaamheid van de suikerrietsector promoot via een op meetgegevens gebaseerd certificeringsplan.
Het plan wordt ondersteund door de implementatie van een productiestandaard die is gericht op het verminderen van de impact op milieu en maatschappij, waaronder de biodiversiteit, het ecosysteem, mensenrechten en werkstandaarden en wettelijke naleving.

DIERENWELZIJN


Ferrero beschouwt het welzijn van dieren als een belangrijk principe van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het welzijn van dieren draagt bij tot de kwaliteit en de veiligheid van de producten, evenals tot de duurzaamheid van de toeleveringsketen.
Dierenwelzijn is een integraal onderdeel van de Ferrero gedragscode. Bij het bepalen van de prioriteiten m.b.t. haar betrokkenheid heeft Ferrero ervoor gekozen om, naast te anticiperen op evt. wijzigingen in de regelgeving, de naleving van de vijf vrijheden voor de bescherming van dieren geleidelijk te implementeren en ze in de loop der tijd verder te ontwikkelen.

EIEREN


Ferrero heeft een vrijwillig intern programma aangenomen om eieren op een verantwoordelijke manier in te kopen. Het programma verbindt zich tot het kopen van eieren van kippen die in scharrelstallen leven met het volgende tijdschema, dat van toepassing is op alle EU-fabrieken. Met continue toezeggingen en in samenwerking met leveranciers bereikte Ferrero, geheel in lijn met haar doelstelling, in september 2014 haar doel, namelijk dat 100% van de ingekochte eieren afkomstig waren van Europese scharrelkippen.

In 2013 heeft Ferrero haar bedrijfspark buiten Europa uitgebreid met twee nieuwe fabrieken, één in Turkije en één in Mexico. De eieren die daar worden geproduceerd zijn goed voor ongeveer 5% van Ferrero's mondiale omzet. Hoewel het hier slechts een klein aandeel betreft, zet Ferrero zich in voor de ontwikkeling van een “scharrelstrategie” voor deze gebieden, waar scharrelkippen/-eieren nog een relatief onbekend fenomeen zijn. Ferrero blijft in dialoog met de nationale leveranciers van deze landen om invloed uit te oefenen op de discussie over scharreleieren en een plan te ontwikkelen om te bereiken dat 100% van de ingekochte eieren ook daadwerkelijk afkomstig zijn van scharrelkippen.

MELK


Ferrero heeft in de loop der jaren langetermijnrelaties opgebouwd en gekoesterd met zorgvuldig geselecteerde lokale melkproducenten.

Ferrero koopt melk rechtstreeks van haar zuivelpartners. Zij zijn geselecteerd volgens strikte standaarden om de controle van de volledige keten te garanderen, evenals de constante versheid, smaak en veiligheid. Via deze korte, gecontroleerde toeleveringsketen is Ferrero in staat om een gestroomlijnd traceringssysteem te creëren dat boven de wetgeving uitstijgt (waaronder 100% traceerbaarheid van melkveehouderijen). Zo ontstaat een duidelijk beeld van de weg die het product aflegt, van boerderij tot eindproduct. In 2015 implementeerde Ferrero het "Milk Quality Project" (M.Q.P.) voor 14 strategische leveranciers in verschillende geografische regio's (van Italië tot Turkije, van Scandinavië tot India), goed voor meer dan 98% van de melk die wordt geleverd aan de Ferrero-fabrieken in Europa.

FERRERO'S HAZELNOOTPLANTAGES

Ferrero is nu actief in de volledige hazelnoottoeleveringsketen. Van de akkers en de industriële verwerkingsfase, tot aan de verkoop aan bedrijven die werken met halffabricaten. In de praktijk wordt zodoende een totaal geïntegreerd toeleveringsketenmodel voor voedsel bereikt. Eind 2014 leidde dit geïntegreerde beheer tot de creatie van de Ferrero Hazelnut Company (HCo), met als doel het samenbrengen van alle partijen die actief zijn binnen de hazelnoottoeleveringsketen: van de teelt op boerderijen, de ontwikkeling van strategieën voor de hazelnootteelt door boeren, landbouwkundig onderzoek en ontwikkeling, tot aan de inkoop, industriële transformatie en de verkoop van producten en halffabricaten die hazelnoten bevatten.

Op 31 augustus 2016 werkten meer dan 4.000 werknemers samen met de Ferrero Hazelnut Company (HCo), verspreid over zes Ferrero-boerderijen (in Chili, Argentinië, Georgië, Zuid-Afrika, Australië en Servië), acht verwerkingsfaciliteiten (die zich bevinden in Italië, Chili en Turkije) en vijf businessunits (Luxemburg, Italië, Turkije, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).

De nieuwe rol van de Groep via de Ferrero Hazelnut Company leidde tot een herdefiniëring en een uitbreiding van de actieradius. Terwijl de Groep eerder alleen handelde op inkoopniveau, heeft de Groep vandaag dankzij de HCO een aanzienlijke kennis vergaard over het verwerken van de grondstof en is het één van de grote wereldspelers in de hazelnootsector geworden.

FERRERO'S BOERDERIJEN

De boerderijen van Ferrero zijn eigendom van de Ferrero Groep en bevinden zich in nieuwe gebieden die geschikt worden geacht voor het verbouwen van hazelnoten. De boerderijen zijn de agronomische “onderzoekslaboratoria” van HCo, als echte modelboerderijen met een drieledige functie: 

experimenteren: voor het verifiëren van het aanpassingsvermogen van de verschillende variëteiten hazelaars aan de plaatselijke landbouwkundige en klimaatomstandigheden, als ook om te experimenteren met verschillende landbouwkundige technieken; 
demonstratie: voor het aanmoedigen en promoten van het verbouwen van hazelaars bij plaatselijke boeren; 
productiviteit: voor het reserveren van een significant aandeel van de hazelnootoogst voor Ferrero.