Doelstellingen van de Ferrero Groep 
voor 2020.

VERSLAG 2016

Mens Milieu Op schema Niet op schema

DOELSTELLINGEN


FSSC 22000 voedselveiligheidscertificering voor alle productielocaties van de Groep 
Inclusief de nieuwe fabriek in China, exclusief de fabrieken van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project

Bereikt in januari 2017
De activiteiten van de Ferrero Foundation en van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project uitbreiden
Bereikt en hernieuwd
Interne initiatieven promoten ter ondersteuning van een "cultuur van diversiteit"
Inzet hernieuwd tot 2018
Toename van 5% in vrouwen in managementfuncties
(vergeleken met 31 augustus 2015)
Voor 2020

Doorlopende steun aan en uitbreiding van ons Kinder+Sport programma door de uitrol in 30 landen wereldwijd en 5 miljoen kinderen in beweging te brengen

Voor augustus 2018
100% cacao gecertificeerd als duurzaam  Voor 2020

100% duurzame palmolie door de RSPO gecertificeerd als gesegregeerd


Bereikt in december 2014
100% geraffineerde rietsuiker van duurzame bronnen
Voor 2020
Implementatie van het traceerbaarheidsplan voor 100% van de hazelnoten
Voor 2020

100% scharreleieren
met respect voor dierenwelzijn
Bereikt in september 2014

Zelf opgewekte elektriciteit, in totaal 70% (in plaats van 75%) van het totale verbruik van alle Europese fabrieken, waarvan 18% (in plaats van 25%) afkomstig van hernieuwbare bronnen


Gedeeltelijk bereikt in september 2014

Groep ISO 50001 certificering voor de huidige 17 productielocaties actief in augustus 2014 – uitgezonderd de fabrieken van Michele Ferrero Entrepreneurial Project – met inbegrip van elektriciteitscentrales


Voor 2020

Implementatie van een mondiaal actieplan voor energie, afgestemd op de lokale behoeften voor bestaande en toekomstige fabrieken en gericht op het terugdringen van emissies


Voor 2020
40% reductie van CO2-emissies van productieactiviteiten (in vergelijking met 2007)
Voor 2020

30% reductie in broeikasgasemissies
(tonnen CO2-eq) van transport- en opslagactiviteiten (in vergelijking met 2009)


Voor 2020
Gebruik van verpakkingen gemaakt uit hernieuwbare bronnen (+10% in vergelijking met 2009)
Voor 2020
100% nieuw karton* van een gecertificeerde duurzame toeleveringsketen Bereikt in december 2014
100% nieuw papier** van gecertificeerde duurzame toeleveringsketen 
Verlengd tot 2017
* De term karton verwijst naar materialen met een dichtheid (massa per vierkante meter) hoger dan 225 g/m².
** De term papier verwijst naar materialen met een dichtheid (massa per vierkante meter) lager dan 225 g/m².