12-06-2015

Derde voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero

Achttien maanden na de introductie van het Palmoliehandvest van Ferrero geven we in dit derde voortgangsverslag graag een update over onze inspanningen om dit handvest in ons hele leveranciersbestand te implementeren. We hebben het ook over de lancering van het Rurality-project, dat zich richt op het ondersteunen van kleine boeren binnen de toeleveringsketen voor palmolie van Ferrero.

De route naar een verantwoorde palmolietoelevering

Al sinds 2005 werken we aan een verantwoorde palmolietoelevering. Onze eerste strategie was om te investeren in gesegregeerde RSPO-gecertificeerde palmolie. Hoewel we het punt van 100% gesegregeerde RSPO-gecertificeerde palmolie bereikt hebben, betekent dit niet het einde van onze inspanningen. Onze doelstellingen reiken verder dan alleen de certificering. Dit bleek uit ons Palmoliehandvest, dat in november 2013 gelanceerd werd. We werden ook lid van TFT, een wereldwijde non-profitorganisatie. Medewerkers van deze organisatie zetten zich wereldwijd in om toeleveringsketens te helpen omvormen ten bate van mens en natuur. TFT steunt ons bij het behalen van onze doelstellingen. Die doelstellingen richten zich op het bereiken van volledige FFB (Fresh Fruit Bunch) traceerbaarheid tot aan de telers waarvan we producten afnemen, het bezoeken van de plantages en waar nodig aanbevelingen doen om te voldoen aan de eisen van ons Handvest.

Dit is ons derde voortgangsverslag sinds de introductie van ons Palmoliehandvest. Het rapporteert over de ondernomen acties, de geboekte vooruitgang en de resultaten die zijn bereikt sinds het vorige verslag.
Eerste voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero
Tweede voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero

Traceerbaarheid tot de plantages

We zijn er niet alleen in geslaagd een toeleveringsketen van 100% gesegregeerde RSPO-gecertificeerde palmolie te verwezenlijken, maar hebben ook een traceerbaarheid tot de plantage bereikt voor 98% van het volume ruwe palmolie dat we aankopen. Dit betekent dat we over gegevens beschikken van de plantages van oorsprong van de FFB die geperst wordt om de palmolie te verkrijgen die in onze producten gebruikt wordt.

Onze doelstellingen worden gevoed door de wens om rechtstreeks contact te hebben met onze palmolieleveranciers en een korte toeleveringsketen te creëren om zo dicht bij de telers te kunnen staan. Zo verbeteren we het begrip van de toeleveringsketen en de kennis over de oorsprong van de palmolie die we kopen. De huidige cijfers van Ferrero laten zien dat de volledige palmolietoelevering 100% gesegregeerd is en afkomstig van 59 molens en 249 plantages op het Maleisisch schiereiland (74% van het totale volume), Papoea-Nieuw-Guinea (17,4%), Oost-Maleisië (3,8%), Indonesië (1,7%), Brazilië (1,0%) en de Salomonseilanden (0,1%). Uit onze analyses blijkt dat 5,15% van het palmolievolume dat we kopen afkomstig is van ongeveer 27.510 kleine boeren.

De praktijken van onze leveranciers verbeteren: follow-up van de bezoeken ter plaatse

Vorig jaar bezochten we enkele van de toeleveranciers van onze grootste leverancier, bij wie we 74% van onze palmolie afnemen. Deze bezoeken resulteerden in een actieplan met concrete deadlines dat werd besproken met elke teler. Sinds november 2014 hebben we nauw samengewerkt met TFT en onze leveranciers om de tekortkomingen aan te pakken die tijdens onze bezoeken ter plaatse vastgesteld werden. De meeste van de kortetermijnmaatregelen zijn al genomen en de geïdentificeerde tekortkomingen aangepakt (arbeidsomstandigheden, update van het groepsbeleid, toezeggingen tot het tegengaan van ontbossing (No Deforestation) en uitbuiting (No Exploitation)). Voor enkele acties is nog nauwere samenwerking met de telers nodig om te zorgen voor een verdere verbetering van de praktijken.

Het opnemen van kleine boeren in onze toeleveringsketen

Een van de pijlers van ons Palmoliehandvest is om meer kleine boeren op te nemen in onze toeleveringsketens. Zoals we in eerdere verslagen meedeelden, wezen de bezoeken ter plaatse uit dat sommige praktijken van kleine boeren verbeterd en opgevolgd moesten worden. Daarnaast is een verdere inspanning ten opzichte van kleine boeren nodig om hen te ondersteunen, voor betere praktijken te zorgen en ze beter te helpen in hun levensonderhoud te voorzien.

We zullen deze ontwikkeling actief ondersteunen en hebben besloten om samen te werken met Rurality, een initiatief van TFT dat kleine boeren zelfstandiger wil maken en veerkrachtigere landbouwgemeenschappen wil creëren. We zullen samenwerken met onze leveranciers om eerst de rurale dynamiek van de kleine boeren te evalueren binnen een geselecteerd deel van onze toeleveringsketen. Om beter te kunnen begrijpen hoe de kleine boeren beslissingen nemen en welke visie ze hebben op hun toekomst en die van hun gemeenschap. Deze evaluatie zal ons informatie geven die we kunnen gebruiken om de kleine boeren ondersteuning op maat te bieden en ze te begeleiden richting verandering en meer bestaansmiddelen. We zullen starten met het implementeren van pilot-transformatieprojecten bij boeren die bereid zijn om deel te nemen aan dit initiatief.

Volgende stappen

Er wordt duidelijk vooruitgang geboekt met het implementeren van ons Handvest bij onze bekende leveranciers. We zullen ons nu richten op het toepassen van dezelfde procedure bij onze resterende leveranciers, die kleinere volumes leveren. Zo willen we verzekeren dat de palmolie die we gebruiken in onze Ferrero-producten geproduceerd is zonder ontbossing, uitbuiting of teelt op turfgrond (No Deforestation – No Exploitation – No Peatland). Tegelijkertijd blijven we nauw betrokken bij onze belangrijkste leveranciers om zo opvolging te geven aan het actieplan dat werd overeengekomen na de bezoeken ter plaatse.

We zullen ook verschillende manieren testen om de implementatie van ons Handvest in onze toeleveringsketen te verifiëren. De belangrijkste doelstelling is om de doeltreffendheid en de correcte implementatie van het Handvest te monitoren en aan te tonen zonder dat leveranciers met aanvullend en steeds terugkerend papierwerk worden geconfronteerd.

Meer informatie:
Eerste voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero
Tweede voortgangsverslag implementatie Palmoliehandvest Ferrero

Bezoek ook: www.tft-earth.org

Veelgestelde vragen

1. Waarom lanceerde Ferrero het Palmoliehandvest?

We geloven dat Ferrero een belangrijke voortrekkersrol te spelen heeft in de duurzame transformatie van de palmoliesector. Dit ten bate van het milieu en van de gemeenschappen die leven en werken in de palmolieproducerende landen.
Daarom hebben we besloten om ons eigen verantwoord Palmoliehandvest op te stellen, dat de waarden beschrijft die belangrijk zijn voor ons en onze producten.
We willen de hoofdoorzaken van ontbossing actief aanpakken en een evenwicht creëren tussen het behoud van het milieu, de behoeften van de gemeenschap en economische winst en leefbaarheid.
Sinds 2005 zijn we lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hoewel de RSPO sinds 2004 een standaard aanbiedt die voor enige vooruitgang gezorgd heeft op het vlak van de duurzaamheid van palmolie, worden ontbossing, de vernietiging van turfland en de uitbuiting van arbeiders hier slechts gedeeltelijk mee aangepakt. De laatste herziening van de RSPO-principes en -criteria in 2013 slaagde er niet in om de lat hoger te leggen, waardoor er geen zekerheid is dat de RSPO-gecertificeerde palmolie aan onze waarden voldoet.
Onze doelstelling is om onze consument ervan te verzekeren dat de palmolie die we in onze producten gebruiken voldoet aan onze doelstellingen: geen ontbossing, geen turfgrond, geen uitbuiting.

2. Waarom is traceerbaarheid belangrijk?

Gesegregeerde RSPO-gecertificeerde palmolie is een garantie dat olie afkomstig is van een palmboomplantage die gecertificeerd is volgens de principes en criteria van de RSPO en dus tijdens de verwerking niet vermengd wordt met palmolie die afkomstig is van niet-gecertificeerde plantages.
Dit certificaat biedt echter geen informatie over de locatie van de plantage.
Daarom hebben we met onze leveranciers samengewerkt om vast te stellen van welke molens en plantages de olie afkomstig is.
Als we de locatie van de plantage kennen, stelt dit ons in staat om elk risico op inbreuk van ons Palmoliehandvest te monitoren.

3. Op welke manier werkt Ferrero samen met zijn leveranciers om zijn Palmoliehandvest te implementeren?

Door middel van onze samenwerking met TFT hebben we de banden met onze grootste leveranciers aangehaald en hebben we onze zichtbaarheid voor de oliepalmtelers vergroot. We hebben enkele plantages bezocht om zo de hiaten tussen het beleid, de procedures en de praktijk in het veld te identificeren en te vergelijken met de eisen van ons Handvest. Dit resulteerde in een actieplan met concrete deadlines dat werd besproken met elke teler.
Deze actieplannen worden nu geïmplementeerd en opgevolgd om een zorgvuldige implementatie te waarborgen.

4. Belangrijkste feiten over palmolie
• Palmolie en palmpitolie vertegenwoordigen 32% van de plantaardige olieproductie wereldwijd.
• Jaarlijks wordt er 55 miljoen ton palmolie geproduceerd.
• Eén hectare oliepalmen kan gemiddeld 3,7 ton olie per jaar produceren. (gemiddeld zes tot acht keer meer dan andere plantaardige olieën)
• Eén oliepalm produceert jaarlijks 50 kg palmolie.
• Een oliepalm is ongeveer 25 jaar lang productief.
• Indonesië en Maleisië leveren ongeveer 85% van de wereldwijd gebruikte hoeveelheid palmolie (waarbij Indonesië goed is voor 51% en Maleisië voor 34%).
• In Indonesië en Maleisië samen zijn ongeveer 4,5 miljoen mensen afhankelijk van palmolie voor hun levensonderhoud.
• In Indonesië is 45% van de palmolieproductie afkomstig van kleine boeren, in Maleisië 35%.
• Het gebruik van palmolie in menselijke voeding heeft een geschiedenis die 10.000 jaar terug gaat.


5. Waarom gebruikt Ferrero palmolie?

Palmolie wordt samen met andere zorgvuldig geselecteerde ingrediënten gebruikt in verschillende van onze Ferrero-producten om drie redenen:• De hoeveelheid palmolie kan aan de eisen van elk recept aangepast worden. Soms zijn smeuïge vullingen nodig, dan weer een knapperige textuur en soms ook beide. Erg belangrijk hierbij is dat er geen hydrogenatie nodig is, waarbij 'transvetten' ontstaan die door de autoriteiten en wetenschap als bijzonder schadelijk voor de gezondheid gezien worden.
• Palmolie draagt bij aan het evenwicht tussen de andere ingrediënten (zoals hazelnoten, amandelen) en verbetert hun smaak. Na het raffinageproces is het namelijk geur- en smaakloos.
• Palmolie helpt om de unieke smaak van de Ferrero-producten te behouden gedurende de volledige houdbaarheidsperiode, dankzij een hogere bestandheid tegen oxidatie dan andere plantaardige oliën.