04-04-2017

Europees Parlement keurt een resolutie goed die duurzame palmolie erkent

Ferrero verwelkomt het nieuwe Verslag over Palmolie en Ontbossing, waarover vandaag is gestemd door het EU-parlement.
In het bijzonder is Ferrero het eens met de noodzaak van robuuste certificeringsnormen voor palmolie en het verwelkomt de erkenning van het EU-parlement dat “…er al solide normen voor verantwoorde palmolieproductie bestaan, waaronder de normen die door de Palm Oil Innovation Group (POIG) zijn ontwikkeld...” 1
Ferrero is sinds 2015 lid van de POIG.
Het EU-parlement erkent eveneens dat de High Carbon Stock (HCS) Approach de productie van duurzame palmolie ondersteunt door het geven van een set regels voor de implementatie van de bereidheid van bedrijven om zich in te zetten voor “geen ontbossing” in hun activiteiten en toeleveringsketens voor palmolie.
Ferrero ondersteunde in 2015 de HCS Approach. Het bedrijf heeft deze benadering geïntegreerd in het eigen Palmoliehandvest en vereist van zijn leveranciers dat zij hieraan voldoen.
Bovendien ondersteunt Ferrero de oproep van het EU-parlement aan de Commissie en aan alle lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, om hun blijk te geven van hun bereidheid zich in te zetten door de verklaring van Amsterdam ‘In Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020’ te ondertekenen en te implementeren.
Als laatste onderstreept Ferrero dat een volledig duurzame palmoliesector alleen mogelijk is door een multilaterale dialoog en samenwerking waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn.

[1] Verslag over palmolie en de ontbossing van regenwouden (2016/2222(INI)) - Commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid – Europees Parlement (par. 42)