21-09-2016

Ferrero bovenaan de 2016 WNF Palmolie Scorecard

Op 21 september is de WNF Internationale Palmolie Scorecard 2016 gepubliceerd. De Ferrero Groep is een van de topscorers van deze Scorecard, waar 137 mondiale bedrijven in opgenomen zijn. Deze bedrijven werden alle beoordeeld op hun duurzaamheidsacties in de palmoliesector gedurende het jaar 2015.
Met name in de afgelopen maanden heeft het WNF bedrijven geanalyseerd in Europa, Noord-Amerika, Australië en Japan om hun voortgang op het vlak van de certificering van palmolie te achterhalen, evenals de belangrijkste acties die ze ondernemen om een verantwoordelijk gebruik van palmolie te garanderen.

Via dit onderzoek heeft Ferrero een score van 9 uit 9 punten verkregen en ontving het de vermelding dat het ‘Leading the way’ was naar het ultieme duurzaamheidsdoel voor de sector – dat gecertificeerde duurzame palmolie de standaard commodity grade voor alle bedrijven wordt.

Dit resultaat vloeit voort uit het feit dat wij in januari 2015 aan ons certificeringsdoel hebben voldaan, waarbij wordt gegarandeerd dat het eindproduct 100% palmolie bevat die door de RSPO is gecertificeerd als gesegregeerd, naast de aanvullende duurzaamheidsacties.
In lijn met de waarden en verwachtingen van onze klanten en werknemers hebben we in 2013 het Ferrero Palmoliehandvest gelanceerd waarin de belangrijkste onderwerpen staan vermeld die geregeld moeten worden om een duurzame palmolietoeleveringsketen veilig te stellen.
Sindsdien hebben we dankzij Ferrero’s partnerschap met TFT onze engagementen kunnen omzetten naar acties ter plekke, zoals het uitvoeren van veldbezoeken in de plantages waarvan we onze olie betrekken. Essentieel voor deze voortgang is de continue dialoog met en betrokkenheid van onze leveranciers in het hele proces. Ferrero zet zich in voor het betrekken en ondersteunen van zijn leveranciers bij het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van een pragmatisch actieplan voor de lange termijn om aan de vereisten van het Handvest te voldoen in de eigen plantages en in die van derden. De volgende stap is externe verificatie van de implementatie van de vereisten van het Handvest.

Bovendien betekende Ferrero’s lidmaatschap van de Palm Oil Innovation Group (POIG) in november 2015 een verdere stap in het uitvoeren van de engagementen en acties op het gebied van duurzaamheid op een geloofwaardig en innovatief platform. Ferrero deelt de visie van POIG om de “koppeling tussen palmolie en ontbossing en schendingen van mensenrechten, landrechten en arbeidsrechten te verbreken.”(www.poig.org). En in lijn met deze visie steunen we de High Carbon Stock (HCS) Approach en de "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance”. De ondersteuning van deze toolkits vond respectievelijk plaats in april 2015 en april 2016. Deze beide toolkits geven praktische richtlijnen voor onze leveranciers om te voldoen aan onze vereisten van het Handvest op het gebied van ‘geen ontbossing-geen uitbuiting’.

Ten slotte is het resultaat dat we in de WNF Scorecard hebben bereikt voor ons relevant omdat het het belang van onze reis naar verantwoordelijke palmolie onderbouwt. Dit geeft een nieuw elan aan onze vastberadenheid om te slagen en ons engagement in deze richting te hernieuwen.
Bij Ferrero vieren we onze 70e verjaardag. Het spreekt vanzelf dat dit resultaat is ingebed in de sterke erfenis en waarden die voortvloeien uit het intrinsieke engagement van Ferrero om een verantwoordelijke speler op de wereldmarkt te zijn.


Wat zijn de mijlpalen van Ferrero met betrekking tot verantwoordelijke palmolie?
2005 – januari- Ferrero wordt lid van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
2013 – november – Ferrero lanceert het eigen Palmoliehandvest en wordt lid van The Forest Trust.
2014 – mei - Ferrero publiceert het eerste voortgangsverslag over de implementatie van het Handvest
2014 – november – Ferrero zegt zijn steun toe aan de Palm Oil Innovation Group (POIG).
2014 – november – Ferrero erkent een aantal resterende problemen in de plantages vanwaar het de olie betrekt en komt een actieplan overeen met zijn leveranciers.
2015 – januari – alle Ferrero producten wereldwijd zijn RSPO gecertificeerd onder de Gesegregeerde leveringsketen – dit houdt in dat ze fysiek duurzame palmolie bevatten die gecertificeerd gesegregeerd is.
2015 – april – Ferrero schaart zich achter de High Carbon Stock (HCS) Approach, de toolkit voor het identificeren van tropische bossen voor behoud en gedegradeerde gronden voor de potentiële ontwikkeling van plantages.
2015 – oktober – Ferrero kent de fabrieken en gerelateerde plantages van oorsprong voor 99,5% van de palmolieproducten die het koopt.
2015 – november – Ferrero wordt lid van de Palm Oil Innovation Group (POIG).
2016 – maart - Ferrero schaart zich achter de "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance