18-11-2015

Ferrero voegt zich bij NGO's en innovatieve palmolieleveranciers en wordt lid van de Palm Oil Innovation Groep

Ferrero is zeer verheugd te kunnen aankondigen dat het bedrijf op 17 november 2015 lid geworden is van de 'Palm Oil Innovation Group' (POIG).
Het POIG lidmaatschap betekent een volgende stap in onze inspanningen om de duurzaamheid van onze palmolietoeleveringsketen te waarborgen, en in het tegemoet komen aan de verwachtingen van onze werknemers en consumenten.
De POIG visie behelst dezelfde innovatieve ambitie die in november 2013 heeft geleid tot Ferrero's lancering van het Palmoliehandvest, in samenwerking met haar eigen leveranciers, om de hoofdoorzaken van ontbossing aan te pakken en een evenwicht te creëren tussen milieubehoud, behoeften van de gemeenschap en economisch profijt en levensvatbaarheid.

Als eerste stap op onze tocht naar verantwoorde palmolie is Ferrero al sinds 2005 actief lid van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, ronde tafel voor duurzame palmolie), een internationale organisatie die de normen voor goede praktijken voor de productie van palmolie bepaalt met respect voor het milieu en de lokale gemeenschap.

Vandaag de dag is Ferrero een van de eerste bedrijven die lid worden van de POIG met de bedoeling om voort te bouwen op de standaarden en afspraken van de RSPO. Met dit nieuwe lidmaatschap willen we nieuwe bedrijfsmethodes in gebruik nemen die een eind maken aan ontbossing, het platbranden en ontginnen van veengrond en grove schending van werknemers- en mensenrechten.