11-11-2013

Ferrero lanceert eigen Palmoliehandvest

De Ferrero Groep is ervan overtuigd dat zij een belangrijke leidende rol moet spelen in de transformatie naar een duurzame palmoliesector, met het oog op de bescherming van het leefmilieu en de gemeenschappen die wonen en werken in de palmolieproducerende landen. Sinds 2005 maakt Ferrero deel uit van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Aan de hand van een solide, publiek beschikbaar implementatieplan met concrete deadlines heeft Ferrero samen met zijn leveranciers hard gewerkt aan een wereldwijd beleid voor de verantwoorde inkoop van traceerbare palmolie, in overeenstemming met het RSPO-principe van de gescheiden toeleveringsketen. Ferrero zit op schema om tegen eind 2014 100% traceerbare en duurzaam gecertificeerde en gesegregeerde palmolie te behalen, en ligt daarmee bijna een jaar voor op zijn oorspronkelijke planning.

De verantwoordelijkheid van Ferrero houdt echter niet op bij de certificering alleen, die slechts de eerste stap vormt waarmee Ferrero wil voldoen aan de verwachtingen van zijn medewerkers en consumenten.

Binnen dit kader kiest Ferrero er met het Palmoliehandvest* voor zijn doelstelling kracht bij te zetten om op verantwoorde wijze palmolie in te kopen, om zo een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing aan te pakken en een optimale balans te vinden tussen het behoud van het leefmilieu, de behoeften van de samenleving en de economische rendabiliteit en leefbaarheid.

Ferrero verbindt zich ertoe dat zijn palmolieleveranciers zullen voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Levering van volledig traceerbare olie, met inbegrip van kleine producenten.
2. Niet overgaan tot ontbossing van land met een hoge koolstofvoorraad.
3. Niet gebruikmaken van vuur om land vrij te maken.
4. Niet planten op veenbodems.
5. Bescherming van orang-oetangs en andere bedreigde diersoorten door gebieden met hoge beschermingswaarde in stand te houden.
6. Berekenen van en rapporteren over de broeikasgassenuitstoot van hun productie.
7. Respect voor de mensenrechten, met inbegrip van de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van inheemse en lokale gemeenschappen.
8. Erkenning, respect en versterking van de rechten van de werknemers.
9. Geen gebruik van bestrijdingsmiddel Paraquat.
10. Actieve bestrijding van corruptie.

Hoe zal Ferrero haar doelstelling verwezenlijken?
Ferrero is met haar leveranciers overeengekomen de doelstellingen van dit Palmoliehandvest te verwezenlijken en zal hen ondersteunen bij de implementatie. Hiertoe zal Ferrero samenwerken met onze NGO-partners, in het bijzonder TFT** (voorheen The Forest Trust), om haar leveranciers te beoordelen, de vorderingen op het terrein te monitoren en publiek verslag uit te brengen over zijn prestaties inzake dit handvest.

Tijdsbestek
Ferrero zal zijn leveranciers meteen aanspreken om te garanderen dat ze zo snel mogelijk en zeker tegen eind 2015 voldoen aan de principes van het handvest. Velen van hen passen deze principes nu al toe in hun productie.

Rapportering
Ferrero zal op transparante en publieke wijze elk semester rapporteren over de gemaakte vorderingen.

Voor meer informatie over TFT ga naar www.tft-forests.org