30-11-2016

Ferrero ondersteunt poig-publicatie “palm oil innovations: labour rights”

Met genoegen laat Ferrero weten dat de POIG – Palm Oil Innovation Group - op 28 november de publicatie “Palm Oil Innovations: Labour Rights” (Palmolie-innovaties: arbeidsrechten) heeft gepubliceerd, met daarin concrete stappen om het managen van kwesties op het gebied van de uitbuiting van arbeiders in de palmoliesector te waarborgen.

Als lid van de POIG verwelkomt Ferrero de uitgave van dit document. Dit document is de eerste publicatie over de innovaties die de koppeling tussen palmolieproductie en de vernietiging van bossen en veengebieden, de uitbuiting van gemeenschappen en arbeiders en klimaatverandering moeten doorbreken.

Dit document is gebaseerd op de “Free and Fair Labor in Palm Oil Production Principles and Implementation Guidance”, een document dat werd ontwikkeld door een breed platform van vertegenwoordigers uit de maatschappij. In dit document wordt aangegeven hoe het respecteren van de rechten van arbeiders kan worden gewaarborgd.

Het document beschrijft verbeteringen die in praktijk kunnen worden gebracht door palmoliekwekers en de RSPO om de huidige principes en criteria op het gebied van arbeidersrechten te versterken.

De belangrijkste aanbevelingen omvatten

• Het betalen van een fatsoenlijk loon, zoals afgesproken via de deelname van arbeiders en onafhankelijke vakbonden;
• Er worden geen tarieven of kosten berekend aan arbeiders, hetzij direct of indirect, voor diensten op het gebied van werving of dienstverband;
• Er worden geen paspoorten, andere door de overheid afgegeven identificatie en persoonlijke waardevolle zaken ingenomen;
• Het beperken van precair werk door te garanderen dat tijdelijk werk, uitzendwerk en dagloners wordt beperkt tot banen die daadwerkelijk tijdelijk of seizoensgebonden zijn, en niet meer dan 20% van het personeelsbestand vormen;
• Het bieden van toegang tot toegankelijke, faire en wettige klachtenmechanismen.

In 2013 lanceerde Ferrero zijn Palmoliehandvest om ook de mogelijke schendingen van arbeidsrechten aan te pakken op de plantages die leveren aan Ferrero. En in 2015 ondertekende Ferrero de “Free and Fair Labor in Palm Oil Production Principles and Implementation Guidance”. Hiermee werd het belang erkend van het waarborgen van verantwoordelijke arbeidspraktijken in de toeleveringsketen van palmolie en het ondersteunen van een doorlopende dialoog met zijn leveranciers om een verantwoordelijke palmolieproductie te garanderen en de implementatie van zijn handvest te faciliteren.

Ferrero erkent dat eerlijke arbeidsomstandigheden één van de belangrijkste prioriteiten zijn in de palmoliesector. Ferrero-leveranciers en hun toeleveringsketens worden nu binnen het Ferrero verificatieprotocol gevraagd om zich te houden aan de “Palm Oil Innovations: Labour Rights” en deze te implementeren.

Klik hier om het POIG-persbericht te downloaden.