03-07-2013

Ferrero's actie wordt ondersteund door de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Darrel Webber, secretaris-generaal van RSPO, heeft het volgende ter ondersteuning van Ferrero's actie verklaard: “RSPO is blij met de vooruitgang die Ferrero heeft geboekt op het vlak van certificering van de Europese productievestigingen en de overgang naar een gescheiden toeleveringsketen. Vooraanstaande bedrijven en merken moeten een cruciale rol spelen bij de inkoop van duurzame palmolie en een verantwoordelijke rol voor de sector en de consumenten in het algemeen. De stappen die bedrijven zoals Ferrero zetten, moeten worden aanbevolen en aangemoedigd zodat andere organisaties worden gestimuleerd om dezelfde inspanningen te leveren.