10-12-2016

Ferrero's standpunt over kinderarbeid binnen de cacaotoeleveringsketen

Ferrero heeft een “zerotolerancebeleid” met betrekking tot kinderarbeid en zet zich in voor het beschermen van kinderrechten in zijn hele leveringsketen, zoals beschreven in zijn Zakelijke Gedragscode.

Ferrero heeft zich altijd ten volle ingezet voor het bestrijden van kinderarbeid, met de overtuiging dat elk kind beschermd moet worden, op iedere mogelijke manier, tegen economische uitbuiting, wat een afschuwelijk fenomeen is.

Leveranciers van Ferrero zijn contractueel verplicht om zich te houden aan Ferrero’s Zakelijke Gedragscode.
Als er gevallen van kinderarbeid worden gemeld, zoals onlangs gebeurde, wordt het contract automatisch beëindigd en wordt de zaak gerapporteerd aan de juiste instanties.

De Zakelijke Gedragscode van Ferrero is coherent met de principes van Conventie 138 van de ILO over de minimumleeftijd en het Conventie 182 betreffende het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid.

Bovendien steunt Ferrero de bescherming van kinderen overal ter wereld al langer via de doelstellingen die zijn aangegeven in de tien beginselen van het United Nations Global Compact, waaraan de Ferrero Groep zich officieel heeft gecommitteerd.

De Zakelijke Gedragscode van Ferrero is beschikbaar op www.ferrero.com/social-responsibility/code-business-conduct.

Certificeringen en standaarden

Momenteel werkt de Groep met de volgende certificeringsstandaarden: UTZ, Rainforest Alliance Certified™ en Fairtrade.

UTZ-certificering betekent duurzame landbouw en betere kansen voor boeren, hun gezinnen en de planeet. Met het UTZ-programma wordt de kennis van boeren van goede landbouwpraktijken vergroot, worden de arbeidsomstandigheden verbeterd en wordt gegarandeerd dat zij zorgen voor hun kinderen en het milieu. Via UTZ verbouwen boeren betere gewassen en krijgen ze een hoger inkomen. Dit creëert betere kansen voor henzelf en hun gezinnen en zorgt ervoor dat het milieu en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde beschermd blijven.

Rainforest Alliance Certified™boerderijen ondersteunen een gezond milieu, promoten het welzijn van arbeiders en hun gemeenschappen en garanderen efficiënte landbouwmethoden. Landarbeiders profiteren van veilige werkomstandigheden en huisvesting, medische zorg en toegang tot scholen voor hun kinderen. Certificering helpt de bescherming van ecosystemen te garanderen, waaronder de woonomgeving van wilde dieren, water en de bodem.

Het Fairtrade Cocoa Program stelt kleinschalige boeren in staat om te profiteren door meer van hun cacao als Fairtrade te verkopen. Ga voor meer informatie naar www.info.fairtrade.net/program. Binnen de voorwaarden van het Fairtrade Sourcing Program besloot Ferrero in 2016 om de hoeveelheid cacao die het koopt van Fairtrade-boeren te verdubbelen – tot 40.000 metrische tonnen in de komende drie jaar.


Bovendien werkt Ferrero samen met non-profit- en boerenorganisaties voor het aanpakken van kwesties op het gebied van landbouw, sociaal,t milieu en zakelijk bij de verbouw van cacao. Ferrero ondersteunt eveneens doorlopend lokale projecten om duurzame cacaoproductie te garanderen, terwijl de woonomstandigheden van cacaoboeren en het welzijn van hun gemeenschappen worden verbeterd. Hieronder staat een aantal voorbeelden van deze projecten ter plekke.


Eliminatie van kinderarbeid via projecten en partnerschappen

Save the Children-partnerschap:
gericht op bescherming van en onderwijs aan slachtoffers van kinderarbeid op cacaoplantages in het zuidwesten van Ivoorkust, door het uitbreiden van opleidingstrajecten als alternatief voor kinderarbeid.
Ferrero Fairtrade and Cooperative Union ECOOKIM Joint-Monitoring Programme:
het betrekken van Fairtrade gecertificeerde en duurzame cacao van ECOOKIM in Ivoorkust, met als doel het ondersteunen van een verdere sociale en duurzame ontwikkeling van de cacaolandbouwgemeenschappen en het verbeteren van hun welzijn.
Fairtrade Child Labour Prevention Programme “It takes a Village to Protect a Child”:
Leverancier ECOOKIM is betrokken bij een programma dat kinderarbeid in cacaogemeenschappen moet voorkomen en het welzijn van kinderen moet promoten. Dit gebeurt door het instellen van een commissie voor kinderarbeid voor het uitvoeren van bewustmakingsactiviteiten, het ontwikkelen van een kinderbeschermingsbeleid en het verbeteren van het onderwijs aan kinderen.
Ferrero Cocoa Community Commitment (F3C):
voor het verbeteren van het levensonderhoud en het welzijn van de cacaoboeren en hun gezinnen in Ghana, door het terugdringen van de ergste vormen van kinderarbeid en het vergroten van het gezinsinkomen.
Nigeria Kokodola Project:
gericht op het verbeteren van het levensonderhoud van cacaoboeren in West-Nigeria, door middel van technische training over de beste praktijken voor het verbouwen van cacao en door bewustmakingsactiviteiten over sociale kwesties zoals kinderarbeid, zodat deze kunnen worden aangepakt en geëlimineerd.


Institutioneel en collectief engagement

Verder is Ferrero partner van collectieve publiek/private platforms, zoals het International Cocoa Initiative (ICI) en de World Cocoa Foundation’s “Cocoa Action” Strategy, waarvan de interventies gericht zijn op het verminderen van praktijken op boerderijen waarbij in het verleden gebruik werd gemaakt van kinderarbeid. Ferrero is van mening dat de kracht van Cocoa Action ligt in het combineren van de ontwikkeling van gemeenschappen en de productiviteit van boeren met de intentie de inkomsten van boerderijen te vergroten, een benadering die verandering zou moeten opleveren in gemeenschappen waar cacao wordt verbouwd, en moet leiden tot minder kinderarbeid in West-Afrika.


Raadpleeg voor meer informatie ons MVO-verslag. De Engelse versie is beschikbaar op www.ferrerocsr.com en kan hier worden gedownload.