30-05-2014

Update over voortgang verantwoorde palmolie Ferrero

We zijn verheugd een update te verstrekken over onze inzet om het Handvest te implementeren in onze toeleveringsketen.

Zes maanden na de introductie van het Palmoliehandvest van Ferrero rapporteren we graag over onze inspanningen om het handvest in ons hele leveranciersbestand te implementeren.

Het handvest werd opgesteld in november 2013 om ervoor te zorgen dat de palmolie die Ferrero inkoopt, ontbossingsvrij is en geproduceerd is met respect voor lokale gemeenschappen, arbeiders en biodiversiteit.

In november werd Ferrero ook lid van de wereldwijde non-profitorganisatie TFT. Medewerkers van deze organisatie bewaken de voortgang in het veld en ondersteunen zo onze inspanningen om verantwoorde palmolie in te kunnen kopen.

Traceerbare palmolie
Als verantwoorde voedselproducent zijn wij van mening dat de palmolie in onze producten terug moet zijn te traceren tot aan de plantages en vrij moet zijn van ontbossing en exploitatie. Dat betekent dat de palmolie op geen enkele wijze gelieerd mag zijn aan aantasting van het milieu en sociaal onrecht.
Om dit doel te bereiken, is traceerbaarheid van essentieel belang; exact weten waar de palmolie die wij inkopen vandaan komt, is de enige manier om inzicht te krijgen in de praktijken ter plekke en te kunnen beoordelen of er verbeteringen nodig zijn. Op het moment van publicatie van ons handvest was 75% van onze palmolie volledig traceerbaar overeenkomstig de RSPO-normen (Roundtable on Sustainable Palm Oil). De afgelopen zes maanden lag onze focus op het verhogen van dit percentage. We wilden zoveel mogelijk van de resterende palmolie terug kunnen traceren van de raffinaderijen tot aan molens en plantages.

Door deze inspanningen is op dit moment 90% van onze palmolie terug te traceren tot aan de plantage. Ons huidige leveranciersbestand bestaat uit 10 raffinaderijen, met 35 molens en 182 plantages in Maleisië, Papoea-Nieuw-Guinea en Brazilië. In ons traject richting een verantwoorde inkoop staan we open voor levering vanuit andere landen waar boeren bereid zijn om zich aan ons handvest te houden.

Ontbossingsvrije palmolie
Palmolie is een complexe industrie met vele spelers en verschillende kennisniveaus. De eerste zes maanden bestond ons werk er dan ook grotendeels uit leveranciers duidelijk te maken wat we precies van hen vroegen middels ons handvest. Dit hield ook in dat we hen hielpen aan elk criterium te voldoen en hen begeleidden bij alles wat dit in praktijk met zich meebracht.

Palmoliehandvest: praktijken beoordelen
Na de vooruitgang op het gebied van traceerbaarheid, bestaat de volgende stap uit het beoordelen van de praktijken van leveranciers. Ferrero heeft samen met TFT een methodologie ontwikkeld om te evalueren hoe goed het handvest door onze leveranciers wordt geïmplementeerd. Daarnaast helpt deze methodologie de palmolieboeren om de RSPO-eisen te overtreffen – bijvoorbeeld door ontbossingsvrije palmolie te produceren middels het beschermen van HCS (High Carbon Stock)-bossen1 en HCV-gebieden2 (High Conservation Value), en het opnemen van kleine boeren in verantwoorde toeleveringsketens. Ons handvest beschrijft de tien criteria waar leveranciers aan moeten voldoen. Veel van deze criteria zijn strenger dan de certificeringseisen.

De methodologie gaat uit van beschikbare milieu- en sociale informatie en bepaalt welke plantages in de toeleveringsketen het eerst moeten worden bezocht om de praktijken te beoordelen volgens de in het handvest gestelde principes. De desbetreffende plantages worden op dit moment bezocht en er worden aanbevelingen gedaan aan de boeren om een aantal praktijken te verbeteren. Belangrijk is dat er bij alle bezoeken tot nu toe geen bewijs is gevonden van ontbossing op de plantages waar wij olie van betrekken.

Volgende stappen
Over zes maanden zullen wij opnieuw rapporteren over de voortgang. Ondertussen zullen we nauw blijven samenwerken met leveranciers om ons handvest te implementeren. Het doel: 100% traceerbaarheid tot aan de plantage tegen eind 2014 en 100% naleving tegen het einde van 2015.

Kijk ook op: www.tft-forests.org