29-07-2016

Vijfde voortgangsverslag Palmoliehandvest Ferrero

Voor Ferrero is het altijd van het grootste belang geweest om de consument producten te bieden van de beste kwaliteit, versheid en voedselveiligheid.

Meer nog, onze producten bevatten zorgvuldig geselecteerde grondstoffen die zowel de bevolking als de aarde respecteren.

Daarom hebben wij in 2013 het Ferrero Palmoliehandvest opgesteld met daarin de belangrijkste onderwerpen om te managen, en daarmee te zorgen voor een verantwoordelijke toeleveringsketen van palmolie.

In overeenstemming met de waarden en verwachtingen van onze consumenten en medewerkers, werd deze stap daarna gevolgd door de certificering van 100% van de palmolie in onze producten wereldwijd. Dit werd in januari 2015 bereikt overeenkomstig de RSPO gesegregeerde toeleveringsketen.

Maar onze inzet stopte hier niet.

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid van het hebben van toonaangevende mondiale merken, en daarom willen we deze positie optimaal benutten om de palmolieindustrie te hervormen en te innoveren.

Binnen deze context vormde Ferrero’s lidmaatschap van de POIG in november 2015 een natuurlijke stap om onze commitments en activiteiten op een geloofwaardig en innovatief platform uit te voeren.

Bij Ferrero delen wij de visie van POIG om “de link tussen palmolie en ontbossing, en schendingen van mensen-, land- en arbeidsrechten te breken.” (www.poig.org). In overeenstemming met deze visie steunen wij de “HCS (High Carbon Stock) Approach” en de "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance". (Vrije en eerlijke arbeid in de productie van palmolie: Uitgangspunten en Implementatiegids.) Bekrachtigd in respectievelijk april 2015 en april 2016, bieden beide toolkits praktische begeleiding voor onze leveranciers bij de aanpak van de ‘Geen Ontbossing-Geen Exploitatie’-vereisten van ons Handvest.

Sinds 2013 kunnen wij dankzij de samenwerking met TFT onze commitments omzetten in gefundeerde acties, zoals veldbezoeken aan de plantages waar wij inkopen.

Essentieel voor deze vooruitgang is de voortdurende dialoog en betrokkenheid van onze leveranciers gedurende het hele traject.

Met de steun van TFT bereikte Ferrero in december 2015 een traceerbaarheid naar de plantages van 99,5%.

Meer bepaald: we hebben 63 fabrieken en 301 plantages geregistreerd.

Het is gebleken dat dit een zeer krachtige tool is omdat we hiermee de status van ons actieplan kunnen bepalen.

Door de specifieke plantages te identificeren, kunnen we bovendien controleren hoe onze leveranciers onze verzoeken implementeren en hen dan aanzetten tot verbetering wanneer er tekortkomingen worden geconstateerd.

Echter, het succes van deze traceerbaarheid kwam in gevaar door de recente ontwikkelingen waardoor Ferrero werd genoodzaakt om haar toeleveringsketen uitgebreid te herzien.

Ferrero verlangt inderdaad van zijn leveranciers dat zij consequent duurzaam handelen.

Ferrero vindt het onacceptabel, zelfs al is het niet gerelateerd aan zijn toeleveringsketen, als een leverancier te maken krijgt met gedocumenteerde klachten, wat in tegenspraak is met de waarden in ons Palmoliehandvest.

Leveranciers die niet zijn voorbereid om compliance-kwesties aan te gaan of aan te pakken zullen uit Ferrero’s toeleveringsketen worden gehaald. Zij moeten bewijs van verandering laten zien door middel van opnieuw te bekijken concrete acties.

Sinds begin 2016 is Ferrero hiermee bezig, met als gevolg het schorsen van leveranciers die bijna 50% van Ferrero's totale palmolievolumes voor hun rekening namen.

Dit betekende dat Ferrero zijn inkoopstrategie drastisch moest wijzigen om 100% RSPO gecertificeerde gesegregeerde palmolie te kunnen blijven garanderen, waarbij meer werd ingekocht van bestaande, betrouwbare leveranciers en van nieuwe leveranciers.

Aangezien de inkoopsituatie nu geleidelijk weer stabiel wordt, zullen we de nieuwste cijfers over de traceerbaarheid zo snel mogelijk bijwerken.

Met de nieuwe volledige lijst van plantages waar wij inkopen, kunnen wij controleren of de leveranciers de eisen van ons Handvest naleven.

Lees de vorige voortgangsverslagen:
Ferrero's eerste voortgangsverslag palmolie
Ferrero's tweede voortgangsverslag palmolie
Ferrero's derde voortgangsverslag palmolie
Ferrero's vierde voortgangsverslag palmolie