Afschieten van de pijl
van moderniteit
van innovatie

VERSLAG 2016


STERKE WAARDEN ALS LEIDRAAD VOOR ONZE ACTIES, NU EN IN DE TOEKOMST

Het jaar 2016 markeerde de zeventigste verjaardag van de Ferrero Groep: 70 jaar traditie van visie, doorlopende verbetering en een belangrijk waardensysteem, alle gebouwd op onze historie en passie. Deze belangrijke mijlpaal was een viering van “de Ferrero manier van werken”, een werkwijze gebaseerd op passie voor zaken die “goed zijn uitgevoerd”, respect voor en toewijding aan het tevredenstellen van de klanten, doorlopende aandacht voor kwaliteit en een buitengewone hoeveelheid creativiteit. Deze waarden zijn onze wortels. Dit is het DNA van ons familiebedrijf.

Mijn vader, Michele, had de moed om ambitie te hebben en de roeping om te geloven. Als vooruitstrevend ondernemer bleef hij de grenzen verkennen door een “doen-cultuur” te koesteren. De wereld zal altijd toebehoren aan degenen die “doen” en aan degenen die zich inzetten voor het doorlopend streven naar uitmuntendheid. 

Dit jaar hebben wij weer de vruchten kunnen plukken van ons streven naar uitmuntendheid. Bij de afsluiting van het boekjaar 2015/16 bedroeg de netto omzet van de Ferrero Groep 10,3 miljard euro, 8,2% hoger ten opzichte van vorig jaar. Ondanks een langzame economische groei, wisten we ons bedrijf te laten groeien en onze positie op de markt te consolideren en onze derde plaats te behouden in de mondiale ranglijst van beste fabrikanten van chocolade zoetwaren. We wisten te groeien door onze zakelijke activiteiten uit te breiden en een wereldwijd merkenportfolio op te zetten voor de lange termijn.

Naast onze langetermijnstrategieën hebben we op korte termijn ook discipline en consistentie nodig. Het totaal van onze waarden, ervaringen en best practices maakt Ferrero tot een doorlopend voorbeeld van commerciële ethiek voor onze consumenten. Onze groei gaat hand in hand met respect voor de Mens en de Planeet. Dit is voor Ferrero belangrijker dan de economische prestatiedoelen. Bovendien houdt het feit dat we wereldwijd opereren ons niet af om lokaal te handelen. We blijven een sterke band onderhouden met de mensen en gemeenschappen met wie we samenwerken.

Met dit verslag hernieuwen we onze steun voor de "Global Compact" van de Verenigde Naties, 's werelds grootste initiatief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij ondersteunen dit initiatief sinds 2011 en hebben een actieve rol gespeeld in het bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor de “Agenda 2030”.

Ten slotte, onze acties zijn erop gericht "de Ferrero manier van werken” in praktijk te brengen, zoals het delen van onze waarden. Dit zijn nog steeds dezelfde waarden als in het verleden. Op deze manier wordt er een gedeeld waardensysteem voor al onze stakeholders gecreëerd, van de mensen met wie we samenwerken, tot de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

juli 2017 
Giovanni Ferrero
CEO
Ferrero International