De consument staat centraal.

VERSLAG 2016

STAKEHOLDERS FERRERO GROEP


In 2015 heeft de Groep haar overzicht van interne en externe stakeholders en haar analyse van relevante duurzaamheidsthema's geactualiseerd door middel van een intern materialiteitsproces. De materialiteitsanalyse richtte zich op het identificeren en evalueren van het belang van verschillende duurzaamheidsthema’s die als relevant worden beschouwd door de stakeholders.

STAKEHOLDER MAPPING


De Groep deelt haar doelen en strategieën met stakeholders en blijft hen betrekken in het proces om te bezinnen op de meest relevante maatschappelijke verantwoordelijkheidskwesties. In 2015 zijn de in- en externe stakeholders opnieuw in kaart gebracht, waarbij de centrale plaats van de consument – Ferrero’s belangrijkste stakeholder – werd bevestigd.

MATERIALITEITS MATRIX


Zoals te zien is op de afbeelding hiernaast, zijn veel centrale kwesties zeer relevant voor zowel Ferrero als haar stakeholders. Deze omvatten Ferrero’s voedingsstrategie, het opkomen voor mensenrechten (waaronder kinderarbeid) en de ethische grondstoffenvoorziening, productveiligheid, milieuduurzaamheid en marketing- en reclamestrategieën.