Goede relaties voor goede producten.

VERSLAG 2016

HET ABCDE PLAN

Sinds 2011 is de Ferrero Groep bezig geweest met het implementeren van het ABCDE Plan (A Business Code Dialogue Engagement), dat gericht is op het delen van de Gedragscode van de Groep met alle stakeholders in de waardeketen. De code is gebouwd op de Ferrero-principes, hij voldoet aan de gedragscode van de Groep en definieert Ferrero-praktijken op de volgende gebieden: 

1. uitmuntendheid in kwaliteit en veiligheid van producten; 
2. inzet voor de bescherming van mensenrechten; 
3. milieubescherming en duurzaamheid; 
4. garantie van standaarden in de arbeidsomgeving; 
5. zakelijke integriteit. 

In 2013 werd het doel bereikt om de gedragscode van Ferrero te delen met alle actoren in de hele waardeketen.

Maar de Ferrero Groep is niet gestopt na het behalen van haar doelstelling. Zo heeft de Groep het Ferrero Farming Values-protocol ontwikkeld voor de productie van hazelnoten. Dit protocol is ontwikkeld in partnerschap met SCS Global Services dat de controleaudits van de toeleveringsketen van Ferrero uitvoert.

HET SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Ferrero maakt sinds december 2013 deel uit van het Supply Chain Initiative, een initiatief dat de implementatie van Eerlijke Handelspraktijken over de verticale relaties in de gehele voedsel toeleveringsketen bevordert.

Het Supply Chain Initiative werd gezamenlijk opgezet door zeven Europese brancheorganisaties met als doel de eerlijkheid in handelsbetrekkingen in de hele voedsel toeleveringsketen te vergroten.

In januari 2017 dienden de promotors van het Supply Chain Initiative het tweede jaarverslag in. Hierin wordt een overzicht gegeven van de voortgang en de resultaten sinds de start in september 2013. 
Sinds haar toetreding tot het Supply Chain Initiative heeft Ferrero geen klachten ingediend en is het zelf ook niet aangeklaagd.