Onze kernwaarden

De voortdurende inzet van de Groep

LOYALITEIT EN VERTROUWEN


Onze constante aandacht voor de behoeften van de consument vormt de basis van ons bedrijfsbeleid, geïnspireerd op maximale transparantie en en uitmuntendheid op het vlak van kwaliteit.

Onze loyaliteit tegenover consumenten en het vertrouwen dat zij in onze producten stellen door hun dagelijkse aankopen, vormen de kern van de langdurige relatie die we met hen hebben.

Onze bedrijfsvoering is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen collega's, een volledige toewijding en transparantie ten opzichte van de Groep en alle maatschappelijke stakeholders met wie we dagelijks te maken hebben.

RESPECT EN VERANTWOORDELIJKHEID

Op basis van ons respect voor het principe van gelijke behandeling, promoten we de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Dit verstevigt eveneens onze sterke banden met de lokale gemeenschappen in de regio's waarin we actief zijn.

We zetten ons in om iedere vorm van discriminatie in onze arbeidsvoorwaarden te voorkomen, in alle bedrijven van onze Groep, vanaf het eerste moment van werving. Het primaire doel van onze arbeidsvoorwaarden is het opzetten van langdurige relaties, geïnspireerd door de principes van professionele groei en het erkennen van verdienste.

We garanderen dat onze werknemers lid kunnen worden van een vakbond en we erkennen de rol van vakbonden in contractuele zaken.
De bescherming van de menselijke gezondheid en het respect voor het milieu, liggen aan de basis van onze operationele werkwijze. We beheren onze faciliteiten door gebruik te maken van duurzame hulpbronnen, zoals water, energie, grondstoffen en andere materialen, met inbegrip van hernieuwbare hulpbronnen. We streven naar het terugdringen van onze milieu-impact in alle vormen, met name door het verminderen van emissies, het elimineren van afval en het op correcte wijze beheren van afvalproducten.

We ondersteunen de bescherming van de menselijke waardigheid, evenals het absolute en onvoorwaardelijke respect voor mensenrechten, ongeacht waar de bedrijven van de Ferrero Groep actief zijn.
We steunen de afschaffing van kinderarbeid en dwangarbeid, binnen onze invloedssfeer en langs de gehele productieketen, door middel van specifieke juridische middelen en nauwe relaties met lokale gemeenschappen.

INTEGRITEIT EN SOBERHEID

Onze communicatie met consumenten, waaronder advertenties, respecteert de waarden van menselijke waardigheid, familie en kinderen en zijn in lijn met onze morele en ethische principes. Ze zijn gebaseerd op het adviseren van het juiste gebruik van onze producten en geïnspireerd door de promotie van een gezonde levensstijl.

Onze pleidooien ten opzichte van internationale, nationale en lokale instanties zijn gebaseerd op degelijke wetenschappelijke kennis en altijd geïnspireerd door intellectuele en gedragsmatige integriteit, evenals transparantie.

PASSIE VOOR KWALITEIT, ONDERZOEK EN INNOVATIE

Ons doel is om unieke producten te creëren, innovatieve onderzoeks- en productieprocessen te ontwikkelen en onze eigen technologieën te gebruiken. Voor ons zijn de aspecten die deze reis interessant maken: de passie voor onderzoek, de wens om reeds bestaande paradigma's af te breken en de verkenning van nieuwe plaatsen ver van de traditionele omheinde disciplines.

We passen geconsolideerde procedures voor kwaliteit en traceerbaarheid toe om de geur- en smaakeigenschappen en nutritionele kenmerken van onze grondstoffen te behouden.

Een fundamenteel element van ons succes is de zorgvuldige selectie van grondstoffen van de hoogste kwaliteit, ingekocht met volledig respect voor een strikte ethische code met betrekking tot hun oorsprong, oogst en productie.

In de mondiale context van toenemende aandacht voor onderwerpen als voeding en lichaamsbeweging, richten we onze onderzoeksstrategie en onze productie-investeringen op het creëren van hoogwaardige producten die zorgvuldig ontwikkeld zijn op basis van hun voedingswaarde en portionering. Zo kunnen ze worden geïntegreerd in een evenwichtig voedingspatroon, met speciale aandacht voor de behoeften van kinderen en gezinnen.

ONDERNEMERSCHAP

Dit ondernemerschap kan worden gekoppeld aan het woord “initiatief”. Het is een waarde waarin de concepten van ondernemen en ondernemerschap zijn ingebed en de impuls om op eigen initiatief te handelen om maximale resultaten te behalen.

Het verschil tussen een briljante strategie en succes ligt in het vermogen om een duidelijke visie neer te leggen, in het proactief zijn met je investeringen, in het tijdig zijn met je activiteiten, in het excellent zijn in je uitvoering. 

De Ferrero Groep heeft dit succes weten te behalen dankzij zijn robuuste en diepgewortelde cultuur van “leren door te doen”. Een essentieel element van duurzaamheid in Ferrero’s model is de opbouw van technische vaardigheden en kennis van producten, markten en consumenten. Dit leidde ons in de loop der tijd van het “creëren van waarde” naar het versterken van de “waarde van creatie”.

Een geweldig collectief dat wordt geïnspireerd door vertrouwen in vooruitgang en door het vermogen zich een morgen voor te stellen die beter is dan vandaag. Want de wereld zal altijd geleid worden door degenen die succes en bevestiging verlangen en door degenen die vastberaden en doorlopend streven naar uitmuntendheid.

WERKEN, CREËREN, DONEREN - DE FERRERO FOUNDATION


We identificeren onszelf met het motto: “Werken, Creëren, Doneren”, bedacht en geïntroduceerd door Michele Ferrero bij het allereerste begin van zijn zakelijke activiteiten. In essentie geven we de voorkeur aan de “ethiek van het doen” ten opzichte van de “praktijk van de schijn ophouden”.

Deze filosofie was en is nog steeds de inspiratie voor
  • de Ferrero Foundation, gewijd aan het onderhouden van de relaties van de Groep met zijn gepensioneerde medewerkers. Dit doet de Ferrero Foundation via sociale en culturele programma's en aan het versterken van de banden met de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn;
  • het “Michele Ferrero Entrepreneurial Project”, dat is gebaseerd op investeringen en gebruik van de middelen die daaruit voortvloeien om de levensomstandigheden van de gemeenschappen van ontwikkelingslanden te verbeteren, met bijzondere aandacht voor kinderen;
  • de volledige Ferrero Groep houdt zich vanaf het allereerste begin doorlopend bezig met activiteiten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, als integraal onderdeel van onze eigen manier van zijn en doen.