ACTIES GEBASEERD OP WAARDEN

Deze gedragscode bevestigt opnieuw dat onze beslissingen en acties gebaseerd zijn op onze waarden, zoals in het verleden in onze solide basis is verankerd.

Het doel van deze gedragscode is om eventuele onzekerheden met betrekking tot gedrag te verminderen, maar ook om iedereen die met ons bedrijf werkt, te laten begrijpen wat onze onderliggende waarden zijn.

Vandaag de dag is het, zoals nooit tevoren, van essentieel belang om onze ethische visie te bevestigen en onze principes, waarden en verantwoordelijkheden duidelijk uit te spreken. Deze principes leiden ons gedrag in relaties met de markt, in het bijzonder de consument, de gemeenschappen waarin we werken, de mensen die met ons werken en iedere stakeholder die betrokken is bij het bedrijf.

RICHTING AANGEVEN VOOR TOEKOMSTIG GEDRAG

Alleen met onze gecombineerde inspanningen en betrokkenheid kunnen we een solide toekomst creëren. Het is noodzakelijk dat we allemaal samenwerken en onszelf en elkaar doorlopend blijven uitdagen in ons werk.
Dit doen we omdat alle partners die hun tijd vaardigheden en ideeën investeren erkenning verdienen. Voor hen bevestigen we vandaag opnieuw de principes en waarden die tot nu toe ons succes hebben gegarandeerd.

We mogen niet vergeten dat een Groep als die van ons, die een uitzonderlijke uitbreiding op mondiaal niveau heeft doorgemaakt, een delicaat intern evenwicht vereist tussen de tegenstellingen die uit deze groei kunnen ontstaan: vrijheid vs. regels, creativiteit vs. verantwoordelijkheid en individueel initiatief vs. collectieve bescherming.

In dit kader staat deze gedragscode voor een kans om niet alleen een gedegen uitmuntendheid te verstevigen, maar ook om een gids te creëren, een “kompas” dat richting geeft aan de complexiteiten in ons toekomstige gedrag, zowel in het bedrijf als daarbuiten.

INTEGRITEITSHULPLIJN FERRERO


Ferrero’s Integriteitshulplijn dient voor het vertrouwelijk melden van kwesties met betrekking tot onze Gedragscode en/of onze Zakelijke Gedragscode. Deze is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en toegankelijk in 43 talen. Ferrero’s Integriteitshulplijn wordt beheerd door een onafhankelijke partij, namelijk Convercent. Zodra Convercent een melding ontvangt, wordt deze onmiddellijk ter beoordeling beschikbaar gesteld aan de Stuurgroep van Ferrero.
Klik hier om verbinding te maken met Ferrero’s Integriteitshulplijn om een vraag te stellen, een incident te melden of om een lokaal telefoonnummer te vinden.