Delen van principes en zich houden aan standaarden.

Waarden, het echte erfgoed van de Groep.

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

RICHTINGGEVENDE PRINCIPES VAN COMMERCIËLE RELATIES

De code is gebouwd op de Ferrero-principes, hij voldoet aan de gedragscode van de Groep en definieert Ferrero-praktijken op de volgende gebieden:

De Code is gebaseerd op de principes van Ferrero, is in overeenstemming met de Ethische Code van de Groep en definieert de activiteiten van Ferrero in de volgende gebieden:
1. producten van uitmuntende kwaliteit en veiligheid;
2. inzet voor de bescherming van mensenrechten;
3. milieubescherming en duurzaamheid;
4. garantie goede van arbeidsomstandigheden;
5. commerciële integriteit.

ABCDE PLAN

Daarnaast hebben we de contractvoorwaarde van erkenning en aanvaarding van de code opgenomen in de nieuwe contracten die in 2013/2014 werden ondertekend, met name in gebieden die betrekking hebben op de productie van KINDER®-speeltjes en de uitbestede productie (productieovereenkomsten).

De code is onderhevig aan een deelplan getiteld ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement).

INTEGRITEITSHULPLIJN FERRERO


Ferrero’s Integriteitshulplijn dient voor het vertrouwelijk melden van kwesties met betrekking tot onze Gedragscode en/of onze Zakelijke Gedragscode. Deze is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en toegankelijk in 43 talen. Ferrero’s Integriteitshulplijn wordt beheerd door een onafhankelijke partij, namelijk Convercent. Zodra Convercent een melding ontvangt, wordt deze onmiddellijk ter beoordeling beschikbaar gesteld aan de Stuurgroep van Ferrero.
Klik hier om verbinding te maken met Ferrero’s Integriteitshulplijn om een vraag te stellen, een incident te melden of om een lokaal telefoonnummer te vinden.