MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA

Nasz dział zajmujący sie łańcuchem dostaw jest odpowiedzialny za magazynowanie, wysyłkę i transport różnych materiałów, łącznie z surowcami i opakowaniami, do naszych zakładów lub gotowych produktów bezpośrednio do klientów.

Zadanie jest realizowane w taki sposób, by ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

Dzięki zwiększeniu liczby palet współdzielonych i wykorzystywanych ponownie zmniejszyliśmy o 18 ton wolumen śmieci wysyłanych na wysypiska a także zużywamy o 1 000 m3 mniej wody.

Dzięki wymianie oświetlenia w naszym magazynie w Monastyrze zmniejszylismy roczną emisję CO2 o 12,5 tony.

We Włoszech natomiast zwiększyliśmy wykorzystanie w transporcie ciężarówek zasilanych gazem ziemnym o 23%.

ZWIĘKSZENIE LICZBY PALET CHEP W JEDNYM ROKU