Pracuj, twórz, dawaj.
Oto wartości, które nami kierują.

RAPORT 2016

FUNDACJA FERRERO

Fundacja, założona przez Michele Ferrero w 1983 r. jako Opera Sociale (Dzieło Społeczne) i nazwana przez niego na cześć rodziców i stryja – założycieli przedsiębiorstwa cukierniczego, od samego początku kierowana jest przez jej prezes, panią Marię Frankę Ferrero
Poprzez różnorakie propozycje Fundacja pomaga seniorom traktować starzenie się jako okazję do odkrywania nowych możliwości i stwarza szansę na to, by kapitał społeczny każdego z nich został doceniony.
Fundacja ma do dyspozycji kompleks budynków, który udostępnia ok. 3,5 tys. byłych pracowników i ich małżonków, przychodzących tu w poszukiwaniu rozrywki, zajęć praktycznych, do biblioteki, na wystawy, do sali gimnastycznej, na konferencje poświęcone tematom zdrowia. Dla dzieci pracowników Fundacja prowadzi nowoczesny żłobek.