Konsument w centrum uwagi.

RAPORT 2016

INTERESARIUSZE GRUPY FERRERO

W 2015 roku Grupa uaktualniła analizę tematów istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Posłużył temu proces wewnętrznej oceny znaczenia poszczególnych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, mających wpływ na tworzenie wartości przez Grupę oraz tych, które za istotne uznali nasi interesariusze.

MAPA INTERESARIUSZY


W Grupie przez cały czas trwa proces refleksji nad najistotniejszymi aspektami odpowiedzialności społecznej, w oparciu o przyjęte zasady i wartości. W tym procesie wspólnego ustalania celów i strategii uczestniczą rozmaici interesariusze. W 2015 roku zaktualizowano również mapę wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Grupy, potwierdzając raz jeszcze centralne miejsce konsumentów, którzy są grupą najistotniejszą dla Ferrero.

MACIERZ ISTOTNOŚCI


Jak wskazuje ilustracja, wiele kwestii ma duże znaczenie zarówno dla Ferrero, jak i naszych interesariuszy. Są wśród nich strategia żywieniowa Ferrero, obrona praw człowieka, w tym kwestie związane z pracą dzieci i etycznymi dostawami surowców, bezpieczeństwo produktów, efektywność środowiskowa oraz strategie marketingowe i reklamowe.