Grupowy Dział ds. Jakości nadzoruje cały łańcuch wartości.

NASZA POLITYKA JAKOŚCI

Zgodnie z polityką jakości, główny cel Grupy polega na zapewnianiu najwyższej jakości produktów w oczach konsumentów. Aby zrealizować ten cel, model biznesowy Grupy został ukierunkowany na zapewnienie: organoleptycznej doskonałości w chwili konsumpcji na wszystkich rynkach na świecie, maksymalnej świeżości produktu w całym łańcuchu dostaw, jak również atrakcyjnego wyglądu opakowania i produktu, w pełni zgodnego z wiodącymi normami środowiskowymi, w celu uniknięcia generowania niepotrzebnych odpadów z produktów i opakowań.

Nasz system jakości gwarantuje globalną obecność dzięki Działowi ds. Jakości Grupy, który nadzoruje cały łańcuch wartości i współpracuje z lokalnymi działami ds. jakości w ramach naszych komercyjnych i produkcyjnych spółek zależnych.

JAKOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ

W celu zmierzenia postrzeganej jakości w punkcie sprzedaży, stworzyliśmy „ogólną listę niezgodności”, w oparciu o kontrolę postrzeganej jakości, zgodnie z którą sprawdzane są wszystkie gotowe produkty na rynku. W roku obrotowym 2016/2017, przeprowadzono ponad milion kontroli jakości w wybranych punktach sprzedaży na świecie, w celu zbadania gotowych produktów pod kątem świeżości. Podczas kontroli, zebrano dane dotyczące temperatury i przeprowadzono specjalne testy jakościowe i konsumenckie na niemalże 400 000 produktach, aby sprawdzić dokładne warunki ich umieszczania na półkach. W celu zagwarantowania zgodności produktów z wysokimi wymogami smakowymi, oprócz standardowych badań laboratoryjnych, dokonano również oceny sensorycznej. Ocenie poddano zarówno walory smakowe produktu, jak i ich wygląd i sposób prezentacji.

Ocena smakowa i sensoryczna obejmuje:

• badania smaku surowców na etapie dostawy;
• testy smakowe półproduktów i gotowych produktów z linii produkcyjnej na etapie produkcji;
• zarządzanie testami smakowymi wykonywanymi przez kierowników jednostek produkcyjnych;
• testy „spider web” prowadzone w scentralizowanym obserwatorium produktów przez panel wybranych testerów.