Odpowiedzialna komunikacja dla świadomego wyboru

PROGRAMY

W naszej komunikacji produktowej stosujemy dobrowolne praktyki i rozwiązania wykraczających poza ustawowe wymogi prawne, w szczególności w zakresie reklamy i informacji żywieniowej. Bierzemy także udział w programach, które promują aktywność fizyczną i właściwe nawyki żywieniowe.

Jako globalny gracz w branży, stale wdrażamy w życie „Ramy odpowiedzialnej komunikacji w zakresie produktów spożywczych i napojów” przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlową oraz regionalne i krajowe samoregulujące się kodeksy przygotowywane lokalnie na tej podstawie. Dostrzegamy potrzebę wprowadzenia odpowiednich mechanizmów egzekwowania, aby móc nakładać kary lub zmieniać reklamy, które są niezgodne z powyższymi samoregulującymi się wymogami.

MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ

W celu poparcia wiarygodności naszych zobowiązań, działalność Grupy w tym obszarze jest co roku monitorowana przez certyfikowane organizacje zewnętrzne.

MONITOROWANIE REKLAMY NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

Na poziomie międzynarodowym, wdrożyliśmy „Globalną politykę IFBA w zakresie reklamy i przekazu marketingowego kierowanych do dzieci”. Zgodnie z powyższą polityką, nie reklamujemy naszych produktów spożywczych w telewizji, radiu, w prasie drukowanej, w kinie, w Internecie (łącznie ze stronami spółki), na płytach DVD/CD, w formie marketingu bezpośredniego lub outdoorowego, poprzez lokowanie produktu, w grach interaktywnych bądź za pomocą reklam przesyłanych telefonicznie i SMSowo dzieciom poniżej 12 roku życia.

NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

W Europie, zaangażowaliśmy się w inicjatywę EU Pledge, która promuje odpowiedzialne podejście do reklam produktów spożywczych adresowanych do dzieci poniżej 12 roku życia w telewizji, prasie drukowanej i w Internecie.