RAPORT 2016

KINDER+SPORT, LUDZIE W RUCHU

Kinder+Sport to program, którego celem jest propagowanie sportu i szerzenie radości z nim związanej wśród dzieci na całym świecie, poprzez uczenie aktywnego trybu życia już od najmłodszych lat.

Grupa Ferrero od samego początku przywiązywała wielką wagę do jakości życia ludzi i dlatego nie ustaje w staraniach w kierunku promocji aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, poprzez znany na całym świecie program Kinder+Sport „Joy of Moving”.

Kierując się przekonaniem, że przyszłość dzieci zależy od tego, czy aktywność fizyczna będzie istotnym elementem ich życia, program Kinder+Sport intensyfikuje swoje działania w dążeniu do zwiększenia ilości czasu poświęcanego przez młodych ludzi na wartościową aktywność ruchową. Realizujemy to poprzez jasno sprecyzowane wizję, misję i cel.

PROGRAM


W roku 2015 program Kinder+Sport obchodził 10. rocznicę swojego istnienia. Celem projektu jest zachęcanie młodych pokoleń do aktywności fizycznej i inspirowanie dzieci i młodzieży na całym świecie, aby już od najmłodszych lat wyrabiać w nich nawyk aktywnego trybu życia, stanowiącego nieodłączny element codzienności.

Kinder+Sport daje w ten sposób kolejny dowód swojej odpowiedzialności. Aktywny tryb życia jest bowiem fundamentalną częścią edukacji dzieci i znacząco przyczynia się do ich rozwoju fizycznego, a także przygotowuje do życia przyszłych dorosłych i świadomych obywateli.

 
  Kraje aktywnie uczestniczące
* Liczba dzieci aktywnie biorących udział w programach i wydarzeniach sponsorowanych przez Kinder+Sport

METODA JOY OF MOVING

Program Kinder+Sport uczestniczył w Expo Milano 2015, we współpracy z ważnymi partnerami instytucjonalnymi, jak Włoski Komitet Olimpijski i Ministerstwo Edukacji. Specjalny projekt architektoniczny pozwolił na stworzenie wyjątkowej, poświęconej wyłącznie aktywności fizycznej strefy Expo. Na powierzchni 3.600 m2 dzieci wraz z rodzicami mogły zaznać radości płynącej z aktywności fizycznej i bezpośrednio przekonać się, na czym polega Joy of Moving.

Inspiracją dla zajęć ruchowych proponowanych dzieciom, odwiedziającym strefę Kinder+Sport na Expo, była metoda Joy of Moving. Ta nowatorska metoda edukacyjna, oparta na zabawie i ruchu, ma wspierać całościowy rozwój dziecka. W swych założeniach ma konkretne cele polegające na promocji motorycznego, poznawczego i społecznego rozwoju dzieci oraz wzmacnianiu ich umiejętności życiowych.

Metoda Joy of Moving została opracowana we współpracy z renomowanymi partnerami instytucjonalnymi, posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu rozwoju dziecka. Służył temu 3-letni projekt badawczy, rozpoczęty w 2012r. Wzięło w nim udział ponad tysiąc dzieci, w okresie 3 lat, w wieku od przedszkolnego do wczesnoszkolnego. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w specjalnie opracowanych zajęciach w formie gier i zabaw ruchowych, zorganizowanych w Village+Sport w Albie, pod opieką 18 absolwentów kierunków nauk ruchowych, odpowiednio przeszkolonych przez komisję ekspertów.

Doświadczenia naukowe zebrano w podręczniku aktywności ruchowej dla dzieci pt. „Joy of Moving. Movement & Imagination” autorstwa Cateriny Pesce, Rosalby Marchetti, Anny Motty i Maria Bellucciego.

WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ METODY JOY OF MOVING

1. Wielość form aktywności
Poprzez aktywność ruchową dziecko usprawnia swoją koordynację, która wzmacniana jest również przez zabawę na świeżym powietrzu w weekendy. Metoda poprawia nie tylko umiejętności odpowiedniej koordynacji własnych ruchów, ale również pomaga tworzyć nowe, lepsze rozwiązania motoryczne, ponieważ stymuluje te obszary mózgu, które odpowiadają za kreatywność ruchową, a jednocześnie ułatwiają naukę w szkole.
Stymulowanie umiejętności dziecka, jeśli chodzi o koordynację ruchową, pomaga mu również w rozwijaniu zdolności poznawczych, a także cech przydatnych w życiu społecznym i osobistym.

2. Proces realizacji
Choć osiągane wyniki są dla nas ważne, to sam proces okazał się na tyle fascynujący, że poddaliśmy go szczegółowej analizie. Okazało się, że do poprawy są takie kwestie, jak udział rodziców i synergistyczna współpraca z podmiotami, odpowiadającymi za tworzenie takich warunków otoczenia, w których będzie możliwa stała interakcja pomiędzy spontaniczną zabawą na świeżym powietrzu, elementami metody Joy of Moving stosowanymi w szkole i wprowadzeniem do sportu.

3. I jeszcze, co nie mniej ważne … Joy of Moving
Łącząca i pobudzająca do działania siła naszych zabaw wywołuje uśmiech na twarzach dzieci, które także poprzez rysunki wyrażają swoje doświadczenia i uczucia płynące z zabawy i opowiadają o małych zwycięstwach nad własnymi ograniczeniami. Tej strony projektu nie da się wyrazić w liczbach, ale pozostanie w pamięci i umysłach tych, którzy poprzez własne zaangażowanie – a więc dzieci, nauczyciele, rodzice, naukowcy, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw – przeżyli to „na własnej skórze”, a teraz będą zarażać tym innych
By zachować ciągłość i wzmocnić wartość tego edukacyjnego formatu również po zakończeniu Expo 2015, Grupa Ferrero, MIUR i CONI podpisały w Rzymie, w grudniu 2015r. Protokół intencyjny, na podstawie którego będą dalej rozwijane najlepsze praktyki w zakresie edukacji do zdrowego trybu życia w szkołach.
Niezależnie od samej metody, Expo Milano 2015 pozostawia po sobie ważny dorobek materialny. Jest to projekt pod nazwą „Restituzione” (Przywracanie), który przewiduje ponowne wykorzystanie materiałów i wyposażenia strefy Kinder+Sport.