Praca z pasją,
Firma z pasją

RAPORT 2016

CENTRALNA ROLA W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI FERRERO

Grupa Ferrero powstała i rozwijała się w kolejnych pokoleniach dzięki bezwarunkowej pasji ludzi, którzy byli i są jej częścią, a także dzięki zaufaniu, jakim nieodmiennie darzą nasze produkty konsumenci.

Pasję i zaufanie wzmacnia determinacja, z jaką Grupa dąży do realizacji celów biznesowych, nie tracąc nigdy z pola widzenia zasad, które wyróżniają jej styl działania - lojalność i zaufanie, szacunek i odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność, badania nad rozwojem i innowacyjność.

Dzięki tym zasadom Ferrero ukształtowało podejście, które na pierwszym miejscu stawia ludzi, najwyższą jakość produktów oraz dbałość o lokalne wspólnoty i kwestie społeczne.

LUDZIE

Ludzie stanowią dla Ferrero ośrodek uwagi. Zaczynając od konsumentów, którym pragniemy gwarantować jakość, bezpieczeństwo i świeżość naszych produktów, poprzez naszych byłych pracowników, dla których Fundacja Ferrero prowadzi szereg zajęć społecznych i kulturalnych, nie zapominając oczywiście o naszych obecnych 40.351 pracownikach, którzy stanowią jedną wielką rodzinę. Mamy również Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero, poprzez który tworzymy miejsca pracy i prowadzimy działalność społeczną i charytatywną w Kamerunie, RPA i Indiach. I wreszcie projekt Kinder+Sport, poprzez który pragniemy szerzyć radość z aktywności ruchowej wśród dzieci i ich rodzin.

KINDER+SPORT

Od wielu lat elementem społecznej odpowiedzialności Ferrero jest promowanie aktywnego trybu życia wśród młodych ludzi i ich rodzin - temu służy międzynarodowy program Kinder+Sport.
Kinder+Sport to program, którego celem jest propagowanie sportu i szerzenie radości z nim związanej wśród dzieci na całym świecie, poprzez rozwijanie w nich nawyku aktywnego życia już od najmłodszych lat.

Czytaj dalej>