W naszych sercach.
Nasze zobowiązania

RAPORT 2016

ROZWÓJ, PODEJŚCIE I ZOBOWIĄZANIA GRUPY


Ferrero od samego początku przywiązywało najwyższą troskę i podejmowało trwałe zobowiązania na rzecz Ludzi i Planety, traktując te cele priorytetowo wobec celów finansowych. Tendencja ta jest głęboko wpisana w DNA naszej firmy, a jej symbolicznym wyrazem są słowa listu Michele Ferrero, skierowanego do pracowników w 1957 roku, kiedy obejmował on kierownictwo przedsiębiorstwa:

"Osobiście zobowiązuję się poświęcać wszystko, co robię i wszystkie moje zamierzenia tej naszej firmie, aby mogła ona kontynuować drogę, zapoczątkowaną przez mego ojca i stryja. Zapewniam was, że będę mógł poczuć się zadowolony dopiero wówczas, gdy, poprzez konkretne fakty, zagwarantuję wam i waszym dzieciom bezpieczną i spokojną przyszłość".
                                                                                                          Michele Ferrero

Dla Grupy Ferrero termin społeczna odpowiedzialność biznesu od samego początku oznaczał troskę o ludzi i lokalne społeczności, w szczególności o obecnych i byłych pracowników firmy, o konsumentów, o rodziny i lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie działamy. Te zasady społecznej odpowiedzialności kierowały pierwszymi krokami Ferrero 65 lat temu w Albie i pozostały niezmienne do dziś. Dla Ferrero najważniejszym raportem nigdy nie były sprawozdania finansowe, lecz właśnie raport społecznej odpowiedzialności, który odzwierciedla szacunek, jakim Grupa darzy Ludzi i Planetę.

Podejście Grupy Ferrero do kwestii zrównoważonego rozwoju opiera się na strategii odpowiedzialności społecznej: „Wspólne wartości, by tworzyć wartość”.

Dla Ferrero tworzenie wspólnej wartości to praktyka, która realizowana jest na każdym etapie łańcucha dostaw – obejmuje ona troskę o ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą historię Grupy, wspieranie lokalnych społeczności, promocję aktywnego stylu życia wśród młodzieży i rodzin, aż po zaangażowanie na rzecz zrównoważonych praktyk rolnych oraz troskę i ochronę środowiska.

DWA WCIELENIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FERRERO

LUDZIE

W Ferrero uwaga poświęcana klientowi to nie tylko deklaracja – to coś, co wcielamy w życie codziennie, kierując się poczuciem odpowiedzialności, wykraczającym poza cele handlowe. Odpowiedzialność ta wyraża się w strategii żywieniowej Ferrero, stale wprowadzanych innowacjach, jakości i świeżości produktów, bezpieczeństwie żywności i odpowiedzialnej, transparentnej komunikacji. Ponadto Ferrero wykazuje stałe zainteresowanie życiem swoich obecnych i byłych pracowników oraz, szerzej, ludzi żyjących w społecznościach, na terenie których działa firma. To zaangażowanie widać na przykładzie działalności Fundacji Ferrero oraz Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero, obecnego na terenie Afryki i Azji. Grupa kontynuuje także swoje zaangażowanie w promowanie aktywnego trybu życia, kierując do młodzieży i rodzin prowadzony na całym świecie program Kinder+Sport „Joy of moving”.

PLANETA

Monitorowanie i zmniejszanie oddziaływania całego naszego łańcucha dostaw na środowisko to priorytet Grupy Ferrero, do którego dążymy poprzez poszukiwanie zrównoważonych źródeł dostaw surowców. Grupa prowadzi produkcję z poszanowaniem środowiska, stosując najlepsze dostępne technologie, zapewniając efektywne wykorzystanie energii, materiałów i surowców naturalnych oraz odpowiedzialnie i rozsądnie korzystając z wody. Wiedząc o tej odpowiedzialności, Ferrero podejmuje wszelkie starania na rzecz minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko, od surowców po zakłady produkcyjne i logistykę, a także w całym łańcuchu wartości.