30-05-2014

Raport Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego

Z przyjemnością przedstawiamy sprawozdanie z aktualnego stanu prac nad wdrożeniem Karty wśród naszych dostawców.

Pół roku po przyjęciu przez Ferrero Karty Oleju Palmowego miło nam przedstawić drugie sprawozdanie z wdrażania karty wśród naszych dostawców.

Karta powstała w listopadzie 2013 roku, a jej celem było zapewnienie, by kupowany przez Ferrero olej palmowy pochodził z upraw, które nie przyczyniają się do wycinania lasów i są prowadzone w poszanowaniu praw lokalnych społeczności, pracowników i bioróżnorodności.

Również w listopadzie Ferrero przystąpiło do globalnej organizacji non-profit pod nazwą TFT, której zespoły wspierają nasze wysiłki w terenie, w dążeniu do zintensyfikowania naszych starań o możliwość pozyskiwania oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł.

Identyfikowalny olej palmowy
Jako odpowiedzialny producent żywności wierzymy, że nasze produkty powinny zawierać olej palmowy, którego historię pochodzenia możemy prześledzić i mieć pewność, że pochodzi z uprawy, która nie przyczynia się do wycinania lasów i eksploatacji gruntów, a zatem nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego ani też na pogłębienie nierówności społecznych.
W tym celu kluczowa jest identyfikowalność. Jedynie wiedza o tym, skąd dokładnie pochodzi olej, pozwala nam na ocenę praktyk stosowanych na danej plantacji i wskazanie potrzebnych zmian. W chwili publikacji naszej Karty 75% wszystkich naszych dostaw oleju palmowego stanowił surowiec w pełni identyfikowalny wg norm RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Nasze wysiłki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy skupiły się na tym, by odtworzyć drogę pochodzenia pozostałego surowca od rafinerii do tłoczni i plantacji.

Dzięki tej pracy obecnie 90% naszego oleju palmowego to surowiec, dla którego możemy wskazać plantację pochodzenia. Nasza baza dostawców obejmuje w tej chwili 10 rafinerii, 35 tłoczni i 182 plantacje w Malezji, Papui Nowej Gwinei i Brazylii. W drodze ku odpowiedzialności jesteśmy otwarci na dostawców z innych krajów, gdzie rolnicy zobowiążą się do przestrzegania zapisów naszej Karty.

Olej palmowy, który nie niszczy lasów
Wiedząc, że przemysł oleju palmowego to skomplikowana branża, w której uczestnicy wiele podmiotów o różnym poziomie wiedzy, przez pierwsze pół roku skupiliśmy się na wyjaśnieniu dostawcom, do czego zobowiązują się na podstawie Karty. Wymagało to wytłumaczenia po kolei każdego z kryteriów i wyjaśnienia, co to oznacza w praktyce.

Karta oleju palmowego – ocena stosowanych praktyk
Dobry postęp w procesie identyfikowalności umożliwił przejście do kolejnego etapu, czyli oceny praktyk stosowanych przez dostawców. Ferrero wspólnie z TFT opracowało metodykę oceny stopnia realizacji Karty przez poszczególnych dostawców, przy jednoczesnej pomocy dla tych z nich, którzy postanowią wyjść poza wymogi RSPO i na przykład zobowiązać się do ochrony lasów poprzez niewykorzystywanie terenów zasobnych w pierwiastek węgla (1) i obszarów o dużej wartości przyrodniczej (2). Nasze wysiłki skupiły się też na włączaniu małych rolników do łańcuchów odpowiedzialnych dostaw. Nasza Karta obejmuje dziesięć kryteriów, do których przestrzegania musi zobowiązać się dostawca – wiele z nich wykracza poza wymogi certyfikacyjne.

Na podstawie informacji o środowisku i czynnikach społecznych zastosowana przez nas metoda wskazała, które z plantacji stanowiących część naszego łancucha dostaw należy w pierwszej kolejności objąć wizytacją i sprawdzić stopień realizacji Karty. Obecnie trwają wizytacje, a część rolników otrzymała już zalecenia, które doprowadzą do poprawy stosowanych przez nich praktyk. Co ważne, żadna z przeprowadzonych dotąd wizytacji nie ujawniła praktyk wylesiania na obszarach, z których pochodzi kupowany przez nas olej palmowy.

Kolejne zamierzenia
Za następne pół roku przedstawimy kolejny raport z postępów w tym zakresie. W tym czasie będziemy kontynuować bliską współpracę z dostawcami wdrażającymi naszą Kartę. Celem jest osiągnięcie 100 % identyfikowalności plantacji pochodzenia do końca 2014 roku i 100% zgodności do końca 2015 roku.

Odwiedź także: www.tft-forests.org 

Przypisy 1 i 2  kliknij tutaj >