31-07-2014

Nowe przepisy unijne dotyczące informacji żywieniowych dla konsumentów

Nowe rozporządzenie unijne 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności zmienia dotychczasowe przepisy w prawie znakowania żywności w krajach Unii Europejskiej. Ma ono wejść w życie 13 grudnia 2014r.
W konsekwencji tej zmiany, od sierpnia 2014 roku w krajach UE na etykietach swoich produktów Ferrero będzie podawało rodzaj tłuszczu bądź oleju roślinnego, wykorzystanego w danym produkcie.

Ferrero wykorzystuje oleje i tłuszcze roślinne w wielu swoich produktach. Jednym z tych surowców jest olej palmowy, jeden z najpopularniejszych na świecie olejów roślinnych, pozyskiwany w wyniku podgrzewania i tłoczenia pulpy owoców palmowych. Olej palmowy może być dostosowany w różnych ilościach do wymogów poszczególnych receptur, bez potrzeby stosowania procesu uwodorniania (utwardzania). Wspomaga on również właściwą równowagę innych składników, uwydatniając ich smak, ponieważ sam jest bezwonny i nie posiada smaku. Po procesie rafinacji wspomaga utrzymanie smaku produktu przez cały okres jego przydatności do spożycia, ze względu na swą wyższą stabilność na utlenianie, w porównaniu do innych olejów roślinnych.

Grupa Ferrero sprowadza obecnie olej palmowy z Malezji, Papui Nowej Gwinei oraz Brazylii.
Ponieważ Ferrero przywiązuje wielką wagę do identyfikowalności tego surowca, od 2005 r. Grupa jest członkiem okrągłego stołu na rzecz oleju palmowego zrównoważonego pochodzenia (Roundtable for Sustainable Palm Oil – RSPO; www.rspo.org) . RSPO to organizacja zrzeszająca wiele podmiotów, założona w 2004 roku, której celem jest rozwijanie i wykorzystywanie oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł.
Do końca 2014 roku wszystkie produkty Ferrero będą wytwarzane z wykorzystaniem 100% oleju palmowego segregowanego i certyfikowanego wg norm RSPO. Stanowi to niemal roczne wyprzedzenie wcześniejszego kalendarza. ‘Segreggowany’ oznacza, że olej palmowy jest w pełni identyfikowalny – od plantacji do linii produkcyjnej.

Dodatkowo odpowiedzialność Ferrero nie kończy się na zapewnieniu surowca certyfikowanego – to dopiero pierwszy krok w realizacji oczekiwań naszych pracowników i konsumentów. Postanowiliśmy wzmocnić nasze starania w kierunku pozyskiwania oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł poprzez opracowanie Karty Oleju Palmowego. Dzięki temu chcemy zaopatrywać się u tych dostawców, którzy nie przyczyniają się do wycinania lasów, ginięcia gatunków, wysokich emisji gazów cieplarnianych lub łamania praw człowieka. Ferrero wspólnie z TFT (dawniej The Forest Trust www.tft-forests.org) opracowało metodę oceny stopnia wdrażania Karty przez naszych dostawców przy jednoczesnej pomocy dla rolników pragnących dostosować się do wymogów RSPO.

Bliższych informacji udzieli nasza lokalna obsługa klienta, która jest do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Czytaj dalej:
Olej palmowy - FAQ  
Olej palmowy w naszych produktach – FAQ
Odwiedź Kinder.com
Odwiedź Nutella.com
Odwiedź Ferrero CSR