15-01-2015

FERRERO LAURETATEM PIERWSZEJ EDYCJI NAGRODY BONSUCRO LEADERSHIP AWARD 2014

Sydney, Australia: Grupa Ferrero, lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ogłosiła, że jako pierwszy członek inicjatywy Bonsucro otrzymała nagrodę Bonsucro Leadership Award. Nagrodę przyznano w uznaniu przywództwa, innowacyjności, inspiracji i zasług w zakresie promowania zaangażowania pozostałych członków Bonsucro w rozwijanie tej inicjatywy.

Z całej ilości cukru wykorzystanego prze Grupę Ferrero w 2013 roku 25% stanowił rafinowany cukier trzcinowy. Dzięki bliskiej współpracy z dostawcami możliwe było podjęcie przez Grupę zobowiązania, że do końca 2014 roku 10% wykorzystywanego przez nią cukru trzcinowego będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Do roku 2016 planuje się podnieść ten poziom do 40%, do roku 2018 do 70%, a w roku 2020 ma on osiągnąć 100%.
Ferrero jako pierwsze przedsiębiorstwo zaangażowało swój łańcuch dostaw w zakup cukru posiadającego certyfikat Bonsucro, który jest fizycznie dostarczany z Brazylii do UE i Kanady.
Grupa Ferrero dokonała również zakupu 5 tys. „cegiełek” (credits) Bonsucro w Australii, co stanowi pierwszy krok na drodze do osiągnięcia celu na poziomie założonych 10%. Dzięki przychodom wygenerowanym poprzez sprzedaż cegiełek zrównoważonego rozwoju Bonsucro, społeczność rolnicza dysponuje dodatkową sumą na inwestycje nastawione na usprawnienie praktyk rolniczych. Mogą być to inwestycje w techniki oszczędzania wody lub zintegrowaną ochronę przed chwastami.
„Zrównoważony rozwój to dla nas priorytet na poziomie globalnym. Jesteśmy dumni, że w okresie 2013-14 zostaliśmy uznani za lidera w tej dziedzinie i że jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem, które postanowiło zaangażować się w fizyczne dostawy cukru posiadającego certyfikat Bonsucro na skalę ogólnoświatową. – powiedział rzecznik Ferrero.
Będziemy kontynuować tę udaną współpracę z Bonsucro i jesteśmy dumni, że to osiągnięcie zostało dostrzeżone.”
Przyznanie nagrody ogłoszono na dorocznej konferencji Bonsucro w Manili, na Filipinach, 13 listopada 2014r.


O Bonsucro:
Bonsucro jest to globalna organizacja non-profit, skupiająca rozmaite podmioty, której celem jest dążenie do stałego i zrównoważonego rozwoju branży produkcji cukru trzcinowego w oparciu o przesłanki gospodarcze, środowiskowe i społeczne, poprzez opracowany przez siebie system certyfikacji.