12-06-2015

Trzeci raport Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego

Półtora roku po przyjęciu przez Ferrero Karty Oleju Palmowego miło nam przedstawić trzecie sprawozdanie z wdrażania karty wśród naszych dostawców, w tym także z wprowadzenia projektu Rurality, którego celem jest wspieranie drobnych rolników uczestniczących w łańcuchu dostaw oleju palmowego dla Ferrero.

Nasza droga ku odpowiedzialnemu zaopatrzeniu w olej palmowy

Nasze starania w kierunku odpowiedzialnego zaopatrzenia w olej palmowy rozpoczęły się w 2005 roku. Wówczas pierwszym krokiem naszej strategii była decyzja o postawieniu na olej segregowany z certyfikatem RSPO. Pomimo iż obecnie już 100% kupowanego przez nas oleju posiada certyfikat surowca segregowanego RSPO, nasze wysiłki na tym się nie kończą. Chcemy iść dalej, czego najlepszym dowodem jest nasza Karta Oleju Palmowego, opublikowana w listopadzie 2013 roku. Jesteśmy także członkiem TFT, ogólnoświatowej organizacji non-profit, której pracownicy na całym świecie pomagają firmom w przekształcaniu łańcuchów zaopatrzenia tak, by działały one z większym pożytkiem dla ludzi i natury. TFT wspiera nas w realizacji podjętych zobowiązań. Zmierzają one to zapewnienia pełnej identyfikowalności świeżych gron owoców palmy (FFB - Fresh Fruit Bunch), czyli możliwości wskazania konkretnego plantatora, od którego dane owoce pochodzą, następnie przeprowadzenia na plantacjach wizytacji i wskazania rekomendacji tam, gdzie nie są spełniane wymogi naszej Karty.

Od wprowadzenia Karty jest to już nasze trzecie sprawozdanie z dokonanych postępów. Informuje ono o podjętych działaniach, a także o postępach i rezultatach uzyskanych od czasu poprzedniego raportu.

I sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego
II sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego


Identyfikowalność plantacji

Poza realizacją celu w postaci zaopatrzenia wyłącznie w segregowany olej palmowy z certyfikatem RSPO, udało nam się również osiągnąć identyfikowalność plantacji na poziomie 98% CPO (Crude Palm Oil – surowy olej palmowy) całości kupowanego przez nas surowca. Oznacza to, że posiadamy dane dotyczące plantacji pochodzenia świeżych owoców, z których następnie wyciskany jest olej stosowany w naszych produktach.

Nasze dążenia podyktowane są potrzebą nawiązania bezpośrednich kontaktów z dostawcami oleju palmowego i stworzenia krótkich łańcuchów dostaw tak, abyśmy mogli być bliżej plantatorów. Taka sytuacja ułatwia ogląd całości łańcucha dostaw i pozwala wiedzieć, skąd dokładnie kupujemy olej. Dane, które posiadamy obecnie, wskazują, e całość surowca przez nas kupowanego to olej segregowany, pochodzący z 59 tłoczni i 249 plantacji na Półwyspie Malajskim (74% ogólnej ilości), Papui Nowej Gwinei (17,4%), wyspach malezyjskich (3,8%), Indonezji (1,7%), Brazylii (1,0%) oraz Wyspach Salomona (0,1%). Z naszych analiz wynika, że 5,15% ilości oleju palmowego, które kupujemy, pochodzi od około 27.510 drobnych plantatorów lub rolników.

Usprawnianie praktyk u dostawców – wnioski z przeprowadzonych wizytacji

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wizytacje u dostawców wybranych z grona większych, od których kupujemy 74% oleju palmowego. W efekcie powstały uzgodnione z nimi, indywidualne dla każdego z nich plany działań, ze ściśle określonym harmonogramem. Od listopada 2014 roku współpracujemy ściśle z TFT i naszymi dostawcami nad wyeliminowaniem braków, które wyłoniły się podczas wizytacji. Większość działań krótkoterminowych została już podjęta i wskazano rozwiązania zauważonych problemów (warunki pracy, aktualizacja polityk grupy, zobowiązania w zakresie nieniszczenia lasów i niestosowania wyzysku). Część działań wymaga jeszcze większego zaangażowania plantatorów, aby możliwe było wprowadzenie usprawnień w życie.

W kierunku włączania do naszego łańcucha dostaw małych plantatorów

Jednym z filarów naszej Karty Oleju Palmowego jest włączanie do łańcucha zaopatrzenia małych plantatorów. Jak informowaliśmy w poprzednich sprawozdaniach, wizytacje w terenie pokazały, że część praktyk stosowanych przez małych plantatorów wymaga zmiany i zostało to zgłoszone. Będziemy nadal współpracować z nimi, po to, by wspierać ich we wprowadzaniu korzystnych zmian, prowadzących także do poprawy ich warunków bytowych.

Będziemy aktywnie wspierali ten ruch i podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w programie Rurality. Jest to inicjatywa TFT, której celem jest wzmocnienie pozycji małych rolników i plantatorów oraz wspieranie społeczności rolniczych. Zamierzamy pracować z naszymi dostawcami po pierwsze po to, by ocenić obecny stan wiejskich plantatorów w obrębie wybranej części łańcucha zaopatrzenia oraz by dowiedzieć się, w jaki sposób podejmują oni decyzje i jak widzą przyszłość swoją i swoich społeczności. Ocena ta dostarczy nam informacji, na podstawie których będziemy mogli określić, jakiego rodzaju pomocy potrzebują ci drobni posiadacze i rolnicy i w jaki sposób można ich wesprzeć w procesie transformacji i w dążeniu do poprawy poziomu życia. Z plantatorami, którzy wyrażą na to zgodę, rozpoczniemy następnie realizację pierwszych pilotażowych transformacji.

Kolejne zamierzenia

Z częścią znanych nam dostawców już dokonaliśmy dużych postępów w zakresie wdrażania Karty. Teraz chcemy przeprowadzić podobny proces w odniesieniu do pozostałych naszych partnerów, od których kupujemy mniejsze ilości surowca. Tym samym chcemy zapewnić, że olej palmowy stosowany w produktach Ferrero spełnia postulaty nieniszczenia lasów, nieniszczenia torfowisk i niestosowania wyzysku. Tymczasem pragniemy utrzymać także bliską współpracę z największymi dostawcami, aby monitorować wdrażanie działań uzgodnionych wspólnie w toku przeprowadzonych wizytacji.

Zamierzamy również przetestować różne sposoby weryfikacji wdrażania naszej Karty w całym łańcuchu dostaw. Głównym celem nie jest narzucanie dodatkowej, stałej ilości pracy papierkowej czy innych obciążeń na naszych dostawców, lecz monitorowanie i wykazanie trwałości i odpowiedniej implementacji Karty.

Dodatkowe informacje:
I sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego
II sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego

Odwiedź też: www.tft-earth.org

FAQ

1. Po co Ferrero wprowadziło Kartę Oleju Palmowego?

Wierzymy, że Ferrero ma do spełnienia znaczącą rolę jako lider zrównoważonej transformacji sektora oleju palmowego tak, by stał się on bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego i przynosił większe korzyści społecznościom żyjącym i pracujących w krajach, gdzie produkowany jest olej palmowy.
Dlatego zdecydowaliśmy się opracować własną kartę odpowiedzialnego oleju palmowego, w której opisaliśmy wartości, ważne dla nas i dla naszych produktów.
Chcemy aktywnie zwalczać główne przyczyny niszczenia lasów i tworzyć równowagę pomiędzy utrzymaniem środowiska, potrzebami społeczności oraz korzyściami i możliwościami ekonomicznymi.
Od 2005 roku jesteśmy czonkiem Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). O ile jednak RSPO od 2004 roku proponuje standardy, które przyczyniły się do dokonania pewnego postępu w kierunku zrównoważonej produkcji oleju palmowego, to organizacja ta nie zajmuje się stricte kwestiami wylesiania, niszczenia torfowisk oraz wyzysku pracowników. Ostatni przegląd zasad i kryteriów RSPO, który miał miejsce w 2013 roku, nie podniósł poprzeczki – a zatem nie można postawić znaku równości pomiędzy certyfikatem RSPO dla oleju palmowego a zgodnością z naszymi wartościami.
Naszym celem jest, by nasi konsumenci mieli pewność, że olej palmowy w naszych produktach pochodzi od dostawców respektujących postulaty nieniszczenia lasów i torfowisk oraz niestosowania wyzysku pracowników.

2. Dlaczego tak ważna jest identyfikowalność?

Certyfikat RSPO dla oleju segregowanego to gwarancja, że olej ten pochodzi z plantacji, posiadających certyfikację zgodnie z zasadami i kryteriami RSPO i że nie jest następnie mieszany z olejem pochodzącym z plantacji niecertyfikowanych.
Jednak certyfikacja ta nie oznacza, że wiemy, z której konkretnie plantacji pochodzi dana partia surowca.
Dlatego współpracujemy z dostawcami, aby dowiedzieć się, w których tłoczniach produkowany jest olej i z których plantacji dostarczane owoce.
Znając konkretną lokalizację plantacji, z której surowiec pochodzi, możemy monitorować wszelkie ryzyko potencjalnego nieprzestrzegania wymogów Karty.

3. W jaki sposób Ferrero pracuje w dostawcami nad wdrażaniem Karty Oleju Palmowego?

Poprzez współpracę z TFT nawiązaliśmy kontakty z największymi dostawcami i podnieśliśmy własną rozpoznawalność wśród plantatorów palm olejowych. Przeprowadziliśmy wizytacje na wybranych plantacjach, których celem było wskazanie niezgodności pomiędzy polityką, procedurami i praktyką stosowaną przez dostawców a wymogami naszej Karty. Następnie dla każdego z partnerów przygotowaliśmy konkretny, określony czasowo plan działań.
Plany te są obecnie wdrażane i monitorowane, co ma zapewnić prawidłową realizację założeń.

4. Fakty na temat oleju palmowego

• Olej z owoców i nasion palmy oleistej to 32 % całej światowej produkcji olejów roślinnych.
• Rocznie wytwarzane jest 55 mln ton oleju palmowego.
• Z hektara uprawy palmy oleistej można uzyskać średnio 3,7 ton surowca co roku.
• Jedna palma produkuje rocznie 50 kg oleju.
• Palma oleista rodzi owoce przez około 25 lat.
• Z Indonezji i Malezji pochodzi około 85 % oleju zużywanego na całym świecie (z czego z Indonezji 51%, a z Malezji 34 %).
• W Indonezji i Malezji łącznie około 4,5 mln ludzi zarabia na życie, zajmując się uprawą palmy oleistej i produkcją oleju.
• W Indonezji 45% oleju wytwarzane jest przez drobnych producentów, w Malezji jest to około 35%.
• Olej palmowy w żywieniu człowieka stosowany był już 10 tys. lat temu.

5. Dlaczego Ferrero stosuje olej palmowy?

Olej palmowy, obok innych starannie dobranych składników, wykorzystywany jest w produktach Ferrero przede wszystkich z trzech powodów: • Ilość oleju palmowego w poszczególnych recepturach można dostosowywać do konkretnych potrzeb – część produktów wymaga bowiem np. kremowej konsystencji, inne chrupkiej, a jeszcze inne i jednej, i drugie. Równie ważne jest to, że dzięki zastosowaniu oleju palmowego unika się wykorzystywania tłuszczów utwardzonych, które powodują powstawanie tzw. „tłuszczów trans”, uznanych przez władze i świat naukowy za wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia.
• Dzięki niemu łatwiej osiągnąć równowagę pozostałych składników (takich jak orzechy laskowe i migdały), a także wyeksponować ich smak, bowiem sam olej jest po rafinacji tłuszczem bezzapachowym i bezsmakowym.
• Pomaga w uzyskaniu wyjątkowego smaku produktów Ferrero przez cały okres przydatności do spożycia, ponieważ zapewnia lepszą odporność na utlenianie w porównaniu z innymi olejami roślinnymi.