02-10-2015

Grupa Ferrero zaprezentowała VI raport odpowiedzialności społecznej biznesu.

Mediolan, 1 października 2015r. Na Expo Milano Grupa Ferrero oficjalnie przedstawiła swój VI raport społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dokument ten prezentuje konkretne społeczne i odpowiedzialne pod względem środowiskowym działania firmy, prowadzone na całym świecie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2014r., jak również strategiczną wizję Grupy w tym zakresie do roku 2020.
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się pani Maria Franca Ferrero, Prezes Ferrero International oraz Prezes Fundacji Ferrero; Gian Luca Galletti, włoski Minister Środowiska; Giovanni Malagò, Prezzes CONI; Mario Molteni, profesor Katolickiego Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Agostino Macrì, profesor Uniwersytetu Kampusu Bio-Medico w Rzymie. Raport został zaprezentowany przez ambasadora Francesco Paolo Fulciego, Prezesa Ferrero SpA (Włochy).

Raport świadczy o tym, jak głęboko kwestia odpowiedzialności społecznej przeniknęła do DNA Grupy Ferrero.
Nieprzypadkowo miejscem uroczystości była Światowa Wystawa Expo Milano 2015, w której Grupa Ferrero uczestniczy jako firma zaangażowana w kwestię zrównoważonego rozwoju, a tym samym w pełni realizująca wartości, promowane na Światowej Wystawie. Na dowód tego część zabudowań przygotowanych przez Ferrero na Expo będzie wykorzystywana do tworzenia wartości również po zakończeniu wystawy. W ramach akcji "przywracania" z ich wykorzystaniem w słabiej rozwiniętych krajach, w których działa Ferrero, powstaną np. ośrodek treningowy i świetlica.

Nieodłącznym elementem strategii Grupy jest połączenie jakości, innowacyjności, troski o ludzi, przejrzystej i jasnej komunikacji, wspierania społeczności lokalnych, promocji zdrowego trybu życia wśród ludzi młodych, wyraźnego zaangażowania w propagowanie zrównoważonych praktyk rolniczych oraz ochrony środowiska naturalnego.
Pomiędzy raportami wydawanymi w poszczególnych latach, pomimo zmian strategii CRS, istnieje spójność wizji. Początkowo strategia zbudowana była na czterech filarach społecznej odpowiedzialności (produkty, Fundacja Ferrero, Przedsiębiorstwa Społeczne i Kinder+Sport). Od tegorocznej edycji raportu wprowadzona została nowa struktura w postaci podziału na dwa duże rozdziały - Ludzie i Planeta.

Poziom zastosowania parametrów GRI, zgodnie z wytycznymi tej organizacji, dla VI edycji Raportu CSR, to A+, co potwierdza GRI Application Level Service. Niezależnym badaniem raportu zajęła się firma audytorska Deloitte.