08-03-2016

FERRERO LIDEREM RANKINGU GREENPEACE FIRM WYKORZYSTUJĄCYCH OLEJ PALMOWY

W ostatnim rankingu organizacji Greenpeace International Grupa Ferrero została oceniona jako „na właściwej drodze” (‘on track’) w kierunku wyeliminowania wylesiania w ramach prowadzonej polityki na rzecz pozyskiwania oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł. Organizacja Greenpeace poddała analizie 14 producentów dóbr konsumpcyjnych o zasięgu globalnym, którzy stosują politykę zakładającą „zero wylesiania” („no deforestation”), oceniając jej efekty i postępy w jej realizacji.

Ferrero, będąca jedyną w tym gronie firmą, której udało się zapewnić identyfikowalność prawie 100% kupowanego oleju palmowego aż do plantacji, została również wyróżniona jako jedno z wiodących przedsiębiorstw posiadające ugruntowany system odpowiedzialnego zaopatrywania się w surowiec i solidną strategię na rzecz przeprowadzenia reform w otoczeniu przemysłowym.

Jest to potwierdzenie skuteczności i efektywnego postępu długofalowej i wieloaspektowej strategii przyjętej Ferrero, nastawionej na pozyskiwanie oleju palmowego jako surowca w sposób odpowiedzialny, który zapewnia ochronę lasów i ich bioróżnorodności, a także ludzi, dla których stanowią on źródło utrzymania. Elementem tej strategii jest opublikowanie przez Ferrero Karty Oleju Palmowego w 2013 roku, osiągnięcie pod koniec 2014 roku wyznaczonego celu, jakim było stosowanie w produktach końcowych 100% oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO jako olej segregowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł, a także przystąpienie do Grupy POIG w 2015 roku.

Ferrero nadal zamierza kroczyć przyjętą przez siebie drogą w kierunku w pełni zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego, angażując do współpracy, w ramach odpowiedzialnych i w pełni przejrzystych działań, organizacje branżowe i non –profit, oraz nieustannie wnosząc wkład w zrównoważony, innowacyjny rozwój sektora oleju palmowego .

Więcej informacji dotyczących strategii Ferrero w zakresie zaopatrywania się w olej palmowy, dostępnych jest pod adresem:
www.ferrerocsr.com/news/IV sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego

Kliknij tutaj, aby pobrać i wyświetlić ranking >