09-06-2016

Zaangażowanie Ferrero w program Sprawiedliwego Handlu nową szansą dla plantatorów kakao i trzciny cukrowej

Włoski producent słodyczy Ferrero dwukrotnie zwiększy ilość surowców kupowanych od rolników działających w sieci Sprawiedliwego Handlu. Wzrośnie ona do 40 tys. ton na przestrzeni najbliższych trzech lat. W rozmowach ze Światową Konferencją ds. Kakao, Ferrero zapowiedziało także rozpoczęcie współpracy z programem Sprawiedliwego Handlu w zakresie cukru trzcinowego. Firma planuje zakupy tego surowca z certyfikatem Fairtrade na poziomie 20 tys. ton w okresie od połowy 2016 do 2019 roku.

„Długoterminowe zobowiązanie Ferrero oznacza, że plantatorzy kakaowca na Wybrzeżu Kości Słoniowej i rolnicy zajmujący się uprawą trzciny cukrowej w takich krajach jak np. Kostaryka, będą mieli pewność zbytu swojego surowca i będą mogli korzystać ze specjalnego funduszu rozwojowego gromadzonego w ramach Sprawiedliwego Handlu, tzw. Fairtrade Premium.” mówi Marina Vanin, Global Cocoa Director w Fairtrade International. „Badania wskazują, że rolnicy działający w programie Sprawiedliwego Handlu czerpią tym większe korzyści z przynależności do niego, im więcej swoich plonów uda im się sprzedać na warunkach Fairtrade.”

Zrównoważony łańcuch dostaw kakao i cukru trzcinowego w ramach programu
Współpraca Ferrero z programem Sprawiedliwy Handel rozpoczęła się w 2014r. „Program zaopatrzenia w kakao ze znakiem Fairtrade to jeden z głównych elementów realizacji naszego celu w postaci 100 % dostaw kakao z produkcji zrównoważonej, jaki chcemy osiągnąć do roku 2020”, mówi Aldo Cristiano, który w Ferrero odpowiada za programy zrównoważonego rozwoju. „Podobny cel chcemy też realizować w odniesieniu do cukru trzcinowego i doświadczenia współpracy z ostatnich lat wskazują, że program Sprawiedliwego Handlu jest dobrym partnerem.”

Programy Sprawiedliwego Handlu kakao, cukrem i bawełną pozwalają plantatorom sprzedawać swoje plony na warunkach Fairtrade, co oznacza większe korzyści dla nich i dla całych lokalnych społeczności. Za pośrednictwem programu rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty coraz większej liczbie firm, które podejmą zobowiązanie do poszukiwania kluczowych dla siebie surowców, wykorzystywanych w asortymencie swojej produkcji lub wręcz w całej swojej działalności, w sposób uczciwy i zrównoważony. Wszyscy rolnicy korzystają z jednolitych standardów Sprawiedliwego Handlu.

„Długofalowa współpraca z firmami takimi jak Ferrero umożliwia drobnym rolnikom planowanie przyszłości. Stabilność taka jest ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju” tłumaczy Marina Vanin. „Rolnicy potrzebują dostępu do informacji o rynkach i wiedzy technicznej, by zapewnić trwałe i zrównoważone zaopatrzenie w surowce”. Ważną częścią strategii Fairtrade są przystosowane do lokalnych potrzeb szkolenia i programy, dzięki którym drobni plantatorzy mogą rozwijać swoje umiejętności i uczą się korzystnego gospodarowania.

Więcej szkoleń i programów wspierających plantatorów kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej
Ferrero zaopatruje się w kakao od spółdzielń zrzeszonych w programie Sprawiedliwego Handlu na Wybrzeżu Kości Słoniowej od 2014 roku. Dzięki temu rolnicy mogą sprzedawać znacząco większe ilości swoich produktów na warunkach Fairtrade. Szkolenia z zakresu dobrych praktyk rolniczych pomagają członkom spółdzielń w podnoszeniu wydajności i jakości produkowanych surowców.

Dembele Mamdou, członek iworyjskiej spółdzielni Ecojad, mówi: „Dzięki szkoleniom zorganizowanym przez spółdzielnię mogłem niemal podwoić plony kakao. Pracuję również jako sekretarz w jednym z działów spółdzielni. W przyszłości planujemy zainwestować środki zgromadzone na funduszu Premium w projekty szkół dla naszych dzieci i zaopatrzenia w wodę pitną dla naszych społeczności.”

Program Fairtrade szkoli spółdzielców również na temat równouprawnienia i praw dziecka. Projekty zapobiegania pracy nieletnich opierają się na wykształceniu wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania problemu, monitorowania go i rozwiązywania w ramach swoich społeczności. Oddziaływanie programu Sprawiedliwego Handlu i zobowiązań zakupowych podjętych przez Ferrero na spółdzielnie producentów kakao są regularnie monitorowane i oceniane, pod kątem zapewnienia długofalowych skutków tych działań.

Plantatorzy trzciny cukrowej w ramach programu Fairtrade – tworzenie silnych spółdzielń
Ponad 62 tys. drobnych plantatorów z 19 krajów produkuje cukier trzcinowy z certyfikatem Fairtrade. Pochodzą oni z takich regionów, jak Ameryka Środkowa, Azja Południowa, Karaiby oraz obszar Pacyfiku. W 2014 roku rolnicy uprawiający trzcinę cukrową otrzymali z programu Sprawiedliwego Handlu łącznie kwotę 10,2 mln euro. Pieniądze te mogą zainwestować w infrastrukturę organizacyjną, szkolenia, usprawnienia produkcyjne i dobre praktyki rolnicze.

Fairtrade wspiera budowanie kontaktów i współpracę pomiędzy drobnymi plantatorami trzciny cukrowej z różnych kontynentów, zdając sobie sprawę, że często łączą ich podobne problemy. Długoterminowe zobowiązania zakupowe firm z branży słodyczy, jak np. Ferrero, umożliwiają plantatorom trzciny cukrowej wzmocnienie swojej pozycji na tym bardzo niestabilnym rynku. Jest to istotne szczególnie teraz, gdy nowe kierunki polityki poważnie odbijają się na imporcie cukru do Europy, zagrażając poziomowi dochodów uzyskiwanych przez setki tysięcy rolników z krajów rozwijających się.