29-07-2016

V sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego

Ferrero od samego początku przywiązywało najwyższą wagę do zapewnienia konsumentom produktów o najwyższej jakości i świeżości oraz spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa.

W naszych produktach wykorzystujemy wyłącznie starannie wyselekcjonowane surowce, pozyskiwane z poszanowaniem otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.
Właśnie dlatego w 2013r. Ferrero wprowadziło własną Kartę Oleju Palmowego, uwzględniającą kluczowe wyzwania dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego.
Zgodnie z wartościami i oczekiwaniami naszych klientów i pracowników, kolejnym krokiem było osiągnięcie poziomu 100% certyfikowanego oleju palmowego w naszych produktach na całym świecie. Cel ten zrealizowaliśmy w styczniu 2015 roku w ramach segregowanego łańcucha dostaw zgodnie z wymogami normy RSPO.
Nasze zaangażowanie na tym się jednak nie kończy.
Mając pełną świadomość odpowiedzialności wynikającej z faktu, że jesteśmy właścicielem wiodących, globalnych marek, dążymy do wykorzystania swojej pozycji, by promować transformacje i innowacje w przemyśle związanym z olejem palmowym.
W tym świetle przystąpienie do POIG w listopadzie 2015 r. stanowiło naturalny krok na drodze ku realizacji przyjętych przez nas zobowiązań i działań, w oparciu o wiarygodną i innowacyjną platformę. Ferrero podziela wizję POIG, która ma prowadzić do „zerwania zależności pomiędzy olejem palmowym a wycinaniem lasów tropikalnych oraz naruszaniem praw człowieka, praw do ziemi i prawa pracy.”(www.poig.org). Postępując zgodnie z tą wizją, aktywnie wspieramy HCS Approach oraz zasady „Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance"" . Oba te narzędzia zawierają praktyczne wskazówki dla naszych dostawców w zakresie realizacji zobowiązań „zero wylesiania – zero eksploatacji” wynikających z Karty Oleju Palmowego.
Dzięki partnerstwu z TFT, począwszy od 2013 roku, podjęte przez nas zobowiązania przekładają się na konkretne działania, obejmujące m.in. inspekcje plantacji, z których firma pozyskuje olej palmowy. W działaniach tych kluczowy stał się dialog z dostawcami i ich zaangażowanie.

W grudniu 2015 r. Ferrero, z pomocą TFT, osiągnęło poziom 99,5% identyfikowalności plantacji.
Nasza baza danych obejmuje 63 tłocznie i 301 plantacji.
To potężne narzędzie, ogromnie ważne z punktu widzenia możliwości oceny stanu realizacji naszego planu działania. Poprzez identyfikację konkretnych plantacji jesteśmy w stanie monitorować wdrażanie naszych zaleceń, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - skłonić dostawców do podjęcia działań korygujących

Nasze osiągnięcia w zakresie identyfikowalności ostatnio zostały jednak zagrożone przez wydarzenia, które zmusiły Ferrero do przeprowadzenia istotnej rewizji łańcucha dostaw.
Ferrero wymaga od swoich dostawców, by konsekwentnie działali na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze oleju palmowego.
Firma Ferrero uznaje za nieakceptowalną sytuację, w której przeciwko jej dostawcy byłyby skierowane jakiekolwiek udokumentowane zarzuty (nawet niezwiązane z łańcuchem dostaw), z których wynikałoby, że narusza on wartości opisane w Karcie Oleju Palmowego.
Dostawcy, którzy nie są gotowi na podjęcie działań naprawczych na rzecz zapewnienia zgodności z naszymi zasadami, będą bezwzględnie wykluczani z łańcucha dostaw Ferrero. Warunkiem ubiegania się o przywrócenie statusu dostawcy będzie przedstawienie dowodów, że wymagane zmiany zostały wprowadzone i podjęto konkretne działania naprawcze.
Ferrero mierzy się z tym problemem od początku 2016 roku, a efektem przeprowadzonych działań jest zawieszenie współpracy z częścią dostawców, zapewniających prawie 50% całkowitej ilości kupowanego oleju.
Oznacza to, że Grupa Ferrero, by zapewnić sobie nadal odbiór 100% segregowanego oleju palmowego z certyfikatem RSPO, zmuszona była do radykalnej zmiany swojej strategii zaopatrzenia, poprzez zwiększenie dostaw od obecnych rzetelnych partnerów z jednoczesnym poszukiwaniem nowych źródeł zaopatrzenia.

W miarę stabilizowania się sytuacji z dostawami, w możliwie najkrótszym czasie, będziemy aktualizować wszystkie statystyki i dane liczbowe dotyczące identyfikowalności.
Nowa, pełna lista plantacji, z których pochodzi kupowany przez nas olej palmowy pozwoli nam stale monitorować dostawców pod kątem realizacji przez nich wymogów Karty.

Dodatkowe informacje:
FAQ Olej palmowy
FAQ Olej palmowy w produktach Ferrero