22-09-2016

Ferrero odnawia partnerstwo z EcoVadis w celu prowadzenia oceny dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju

Ferrero i EcoVadis ogłosiły odnowienie współpracy obejmującej ocenę i dążenie do poprawy wyników łańcucha dostaw w zakresie zrównoważonego rozwoju na okres kolejnych trzech lat.
Ferrero uznaje, że każdy interesariusz w obrębie łańcucha wartości ma swój określony zakres odpowiedzialności, a wszyscy muszą działać razem na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim jest stworzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Firma z determinacją realizuje zrównoważony kierunek rozwoju i jest głęboko przekonana, że kluczem do osiągnięcia zrównoważonego łańcucha dostaw jest zaangażowanie ze strony dostawców.
W ramach strategii odpowiedzialnego pozyskiwania surowców Ferrero podjęło decyzję o wdrożeniu prostej procedury monitorowania i oceny swoich dostawców pod kątem stosowanych praktyk etycznych oraz oddziaływania na środowisko naturalne i społeczeństwo, wykorzystując do tego celu opracowaną przez firmę EcoVadis platformę (Supplier Sustainability Assessment Platform). Metoda oceny obejmuje 21 kryteriów w czterech podstawowych obszarach: środowisko naturalne, potrzeby społeczne, etyka w biznesie oraz zrównoważone praktyki w zakresie zaopatrzenia. Opierają się one na powszechnie uznanych standardach międzynarodowych i są zgodne z Kodeksem Postępowania Handlowego i Kodeksem Etycznym Ferrero.
Rozwiązanie oferowane przez EcoVadis pozwala firmie Ferrero lepiej rozumieć i monitorować ryzyko występujące w łańcuchu dostaw, wraz z jednoczesnym określeniem najlepszych praktyk stosowanych przez dostawców oraz potencjalnych obszarów wymagających poprawy. Ta miarodajna platforma ratingowa dostarcza również dostawcom szczegółowej analizy ich osiągnięć, umożliwiając im określenie ich pozycji na tle praktyk branżowych oraz skuteczne prowadzenie działań korygujących.

Głównym celem monitorowania aspektów zrównoważonego rozwoju w działalności dostawców jest weryfikacja jakości ich działań, a także, jeżeli wymagają tego okoliczności, wykorzystanie wpływów Ferrero na sieć dostaw w celu mobilizowania dostawców do efektywniejszego działania w tej dziedzinie. Dzięki wspólnemu podejściu opartemu na współpracy, spółka dąży do promowania najlepszych wzorców i budowania długofalowych relacji z dostawcami, poprzez ich czynne angażowanie w prowadzone działania.
W połowie 2016 roku zakończono realizację pilotażowego projektu oceny obejmującej około 60 strategicznych dostawców. Po sukcesie tego projektu firma Ferrero oficjalnie potwierdziła swoją decyzję o przyjęciu Modelu Oceny EcoVadis jako narzędzia do oceny i poprawy wyników dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.
„Wszyscy interesariusze w obrębie łańcucha wartości muszą działać wspólnie na rzecz stworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw. Jednym z elementów strategii Ferrero w zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców jest zwiększanie współzaangażowania dostawców. Realizacja naszych zobowiązań wymaga zatem podjęcia wspólnych wysiłków razem z naszymi dostawcami. Włączenie do naszej strategii Metody Oceny Dostawców firmy EcoVadis ułatwia nam przeprowadzenie oceny i osiągnięcie poprawy w obszarze środowiskowym, społecznym i etycznym w całym łańcuchu dostaw, zapewniając jednocześnie platformę, która pozwala na rozpowszechnianie najlepszych praktyk"" - Aldo Cristiano, dyrektor Ferrero ds. zrównoważonego rozwoju.
„Już na samym początku w inicjatywę Ferrero w obszarze zrównoważonego łańcucha dostaw zaangażowało się aż 67% bezpośrednich dostawców firmy" - Pierre-Francois Thaler, Co-CEO EcoVadis. „Będziemy pomagać Ferrero w wykorzystaniu naszych ratingów w ramach proaktywnej współpracy z dostawcami, z myślą o poprawie wyników w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w dążeniu do wprowadzenia pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, od których Ferrero zaopatruje się w surowiec."