10-11-2016

Grupa Ferrero zaprezentowała swój VII Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Z radością informujemy o publikacji i udostępnieniu na stronie internetowej VII edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Ferrero. W dokumencie zaprezentowano konkretne działania społeczne i odpowiedzialne pod względem środowiskowym, prowadzone przez firmę na całym świecie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r., jak również strategiczną wizję Grupy w tym zakresie do roku 2020.

Raport świadczy o tym, jak głęboko kwestia odpowiedzialności społecznej przeniknęła do DNA Grupy Ferrero. Nieodłącznym elementem strategii Grupy jest połączenie jakości, innowacyjności, troski o ludzi, przejrzystej i jasnej komunikacji, wspierania społeczności lokalnych, promocji zdrowego trybu życia wśród ludzi młodych, wyraźnego zaangażowania w propagowanie zrównoważonych praktyk rolniczych oraz ochrony środowiska naturalnego.

Raport CSR Grupy Ferrero za rok 2015 został opracowany zgodnie z wytycznymi raportowania “G4 Sustainability Reporting Guidelines” (2013) oraz “Food Processing Sector Disclosures” (2014), wydanymi przez Global Reporting Initiative (GRI), w opcji podstawowej (Core). Niezależne badanie raportu powierzono firmie audytorskiej Deloitte.