30-11-2016

FERRERO DEKLARUJE POPARCIE DLA PUBLIKACJI POIG „PALM OIL INNOVATIONS: LABOUR RIGHTS”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 listopada Grupa POIG – Palm Oil Innovation Group - wydała dokument pt. „Palm Oil Innovations: Labour Rights", w którym zostały określone konkretne działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wyzysku pracowników w sektorze oleju palmowego.
Jako członek POIG, Ferrero z satysfakcją przyjmuje fakt wydania tego dokumentu, który stanowi pierwszą publikację poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom na rzecz zerwania zależności pomiędzy produkcją oleju palmowego a wycinaniem lasów i niszczeniem torfowisk, wyzyskiem lokalnych społeczności i pracowników, oraz zmianami klimatycznymi.
Dokument został opracowany na podstawie wytycznych „Free and Fair Labor in Palm Oil Production Principles and Implementation Guidance", określonych przez szerokie grono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w których wskazano, w jaki sposób postępować lub jakie należy podjąć działania w celu zagwarantowania przestrzegania praw pracowniczych.
W dokumencie przedstawiono propozycje usprawnień, które mogą zostać wprowadzone przez plantatorów, zajmujących się uprawą palmy oleistej oraz RSPO w celu wzmocnienia aktualnie obowiązujących zasad i kryteriów dotyczących praw pracowniczych.

Podstawowe rekomendacje to:
- Zapewnienie godnej płacy, na podstawie ustaleń przyjętych z udziałem pracowników i związków zawodowych;
- Nieobciążanie pracowników bezpośrednimi i pośrednimi kosztami rekrutacji i zatrudnienia;
- Zakaz zatrzymywania przez pracodawców paszportów, dowodów tożsamości i przedmiotów osobistych;
- Ograniczenie niepewnych form zatrudnienia poprzez zagwarantowanie, by praca dorywcza, tymczasowa i praca rozliczana na dniówki ograniczone były do zajęć o charakterze typowo tymczasowym i sezonowym i dotyczyły nie więcej niż 20% ogółu zatrudnionych;
- Zapewnienie dostępu do sprawiedliwych, zgodnych z prawem, łatwo dostępnych mechanizmów odwoławczych

W 2013r. Ferrero wydało Kartę Oleju Palmowego, w której została uwzględniona m.in. kwestia potencjalnego łamania praw pracowniczych na plantacjach, z których pochodzi nasz surowiec. W 2015 r. Ferrero przyjęło wytyczne „Free and Fair Labor in Palm Oil Production Principles and Implementation Guidance", uznając tym samym konieczność zagwarantowania odpowiedzialnych praktyk pracowniczych w całym łańcuchu dostaw oleju palmowego, oraz opowiadając się za stałym dialogiem z dostawcami w celu zapewnienia odpowiedzialnej produkcji oleju palmowego i ułatwienia wdrażania wymogów Karty.
Ferrero stoi na stanowisku, że uczciwe warunki zatrudnienia stanowią jeden z kluczowych priorytetów w sektorze produkcji oleju palmowego. Aktualnie Ferrero, w ramach procedury przewidzianej w Protokole Weryfikacji, zwróciło się do swoich dostawców i podmiotów należących do łańcucha dostaw o przyjęcie i wdrożenie „Palm Oil Innovations: Labour Rights".

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie prasowe wydane przez POIG