Dobre relacje to dobre produkty.

RAPORT 2016

PLAN ABCDE

Od 2011 roku Grupa Ferrero realizuje Plan ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement), którego celem jest rozpowszechnienie i wdrożenie Kodeksu postępowania handlowego przez wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych partnerów, z którymi Grupa współpracuje na poszczególnych etapach produkcji i dostaw the value chain. Kodeks ten opiera się na zasadach, jakimi kieruje się Ferrero i jest w pełni zgodny z Kodeksem etycznym Grupy. Wyznacza on standardy w następujących dziedzinach:

1. najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktów;
2. zaangażowanie w obronę praw człowieka;
3. ochrona środowiska i zrównoważony rozwój;
4. gwarancja warunków środowiska pracy;
5. uczciwość w biznesie.

W 2013 roku zrealizowany został cel w postaci rozpowszechnienia Kodeksu postępowania handlowego Ferrero w całym łańcuchu produkcji i dostaw.

Grupa Ferrero nie poprzestaje jednak na zrealizowaniu tego celu. Powstał już protokół pod nazwą Ferrero Farming Values opisujący produkcję orzechów laskowych, opracowany we współpracy z SCS Global Services, której to organizacji powierzono przeprowadzenie audytu pod kątem jego wdrożenia w łańcuchu dostaw Ferrero.

SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Od grudnia 2013 roku Ferrero jest członkiem Supply Chain Initiative, promującej wdrażanie Zasad dobrych praktyk w relacjach pionowych w łańcuchu dostaw żywności.

Supply Chain Initiative została powołana do życia wspólnie przez siedem stowarzyszeń europejskich, w dążeniu do promowania uczciwych zasad współpracy w całym łańcuchu dostaw żywności.

W styczniu 2017 roku założyciele Supply Chain Initiative opublikowali drugi raport roczny, w którym przedstawili pełny przegląd rezultatów, osiągniętych od czasu powstania inicjatywy, czyli od września 2013r.
Od przystąpienia do Inicjatywy Ferrero nie złożyło żadnej skargi – żadna też nie została złożona na nas.